Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tuần thứ 12 (từ ngày 16/3/2020 đến ngày 21/3/2020)
Ngày cập nhật 17/03/2020

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Ngày

Nguyễn Đình Đức

Trương Duy Hải

Nguyễn Tuấn Anh

Phạm Lượng

Quách Nhơn

Thứ hai

16/3/2020

 

07h15: Họp trực tuyến phòng chống dịch covid-19 (Các ngày trong tuần buổi sáng bắt đầu 7giờ30 đến 8giờ30).

 

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

07h15: Họp trực tuyến phòng chống dịch covid-19 (Các ngày trong tuần buổi sáng bắt đầu 7giờ30 đến 8giờ30).

 

 Làm việc tại cơ quan (Cả ngày). 

 Làm việc tại cơ quan (Cả ngày). 

C

13h00: Đi cơ sở.

 

Làm việc tại cơ quan.

 

 

Thứ ba

17/3/2020

S

Làm việc tại cơ quan.

08h00: Kiểm tra cầu An Xuân Tây, xã Quảng An theo kiến nghị của cử tri.

Làm việc tại cơ quan.

08h00: Kiểm tra cầu An Xuân Tây, xã Quảng An theo kiến nghị của cử tri.

Làm việc tại cơ quan.

C

13h00: Đi cơ sở.

Làm việc tại cơ quan.

14h00: Làm việc với Trung tâm VHTTTT chuẩn bị cho công tác Đại hội. 

13h00: Đi cơ sở.

13h00: Đi cơ sở.

Thứ tư 18/3/2020

S

Làm việc tại cơ quan.

08h00: Họp bàn phương án giải quyết vướng mắc trong việc cho thuê đất để triển khai các dự án trên địa bàn các xã: Quảng Lợi, Quảng Thọ, Quảng Ngạn và thị trấn Sịa.

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

C

14h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

14h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

 


14h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

 

Thứ năm

19/3/2020

S

Làm việc tại cơ quan.

08h00- 09h30: Họp bàn phương án giải phóng mặt bằng khu đất dự kiến xây dựng trụ sở Công an huyện

09h30-11h00: Họp giải quyết vướng mắc trong định giá tài sản lò đốt rác Quảng Công (Thực hiện quy hoạch lò giất mổ gia súc tập trung).

08h00: Làm việc với Ngân hàng chính sách xã hội về công tác chuẩn bị cho Đại hội. 

08h00: Đi khảo sát tại xã Quảng Phước.

08h00: Đi cơ sở. 

C

14h00: Đi kiểm tra các cơ sở sản xuất.

14h00: Họp thông qua quy hoạch vùng xã Quảng Công và quy hoạch cụm công nghiệp mới tại Quảng Lợi. 

Làm việc tại cơ quan. 

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan.

Thứ sáu 20/3/2020

S

08h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy. 

 

 08h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy. 

 

08h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy. 

08h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy. 

07h30: Tiếp dân tại trụ sở. 

C

13h00: Đi cơ sở.

14h00: Họp bàn phương án chuyển đổi đất trồng lúa nhiễm mặn, phèn, năng suất thấp sang nuôi trồng thủy sản.

14h00: Làm việc với trường THPT Hóa Châu về công tác chuẩn bị cho Đại hội. 

13h00: Làm việc với Đảng ủy Quân sự huyện.

Làm việc tại cơ quan.

Thứ bảy

21/3/2020

S

07h30: Trực giải quyết công việc.

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày