Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tuần thứ 11 (từ ngày 09/03/2020 đến ngày 14/03/2020)
Ngày cập nhật 09/03/2020

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Ngày

Nguyễn Đình Đức

Trương Duy Hải

Nguyễn Tuấn Anh

Phạm Lượng

Quách Nhơn

Thứ hai

09/03/2020

 

08h00: Dự họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virut Corona gây ra.

 Làm việc tại cơ quan.

08h00: Dự họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virut Corona gây ra.

 Làm việc tại cơ quan. 

 Làm việc tại cơ quan. 

C

Làm việc tại cơ quan. 

13h00: Dự chỉ đạo Đại hội Đảng bộ xã Quảng Phú 

 Làm việc tại cơ quan.

13h00: Đi cơ sở. 

13h00: Đi cơ sở. 

Thứ ba

10/03/2020

S

07h30: Dự chỉ đạo Đại hội Đảng bộ xã Quảng Phú (Cả ngày).

07h30: Dự chỉ đạo Đại hội Đảng bộ xã Quảng Phú (Cả ngày).

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

07h30: Dự chỉ đạo Đại hội Đảng bộ xã Quảng Phú (Cả ngày).

08h00: Tiếp công dân tại trụ sở. 

C

 

 

 

 

Làm việc tại cơ quan.

Thứ tư 11/03/2020

S

Làm việc tại cơ quan.

08h00: Họp bàn giải quyết việc chở đất ra khỏi khuôn viên Nhà văn hóa thị trấn Sịa.

9h00: Họp Hội đồng đánh giá sản phẩm OCOP của huyện Quảng Điền. 

10h00: Nghe kết luận kiểm tra kiểm định chất lượng trường đạt chuẩn Quốc gia trường THCS Phan Thế Phương.

08h00: Làm việc với Thường trực HĐND xã Quảng Thái.

08h00: Làm việc với Thường trực HĐND xã Quảng Thái.

C

14h00: Đi kiểm tra các cơ sở sản xuất.

14h00: Làm việc với các hộ sản xuất, kinh doanh có điều kiện nhận được hỗ trợ theo Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh. 

14h00: Làm việc với Chi bộ trường THPT Tố Hữu và Đảng ủy xã Quảng Công chuẩn chị cho công tác đại hội.

Làm việc tại cơ quan.

14h00: Làm việc với Thường trực HĐND xã Quảng Lợi.

Thứ năm

12/03/2020

S

 Làm việc tại cơ quan. 

08h00: Tiếp công dân tại Quảng Thái. 

08h00: Dự Hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2020.

Làm việc tại cơ quan.

08h00: Tiếp công dân tại Quảng Thái.

C

14h00: Họp Ban Thường vụ.

14h00: Họp Ban Thường vụ.

14h00: Họp Ban Thường vụ.

14h00: Họp Ban Thường vụ.

Làm việc tại cơ quan.

Thứ sáu 13/03/2020

S

08h00: Làm việc với Đoàn giám sát của Tỉnh ủy.

 08h00: Làm việc với Đoàn giám sát của Tỉnh ủy.

Làm việc tại cơ quan (cả ngày). 

08h00: Làm việc với Đoàn giám sát của Tỉnh ủy.

08h00: Làm việc với Thường trực HĐND xã Quảng Ngạn.

C

14h00: Họp thông qua Quy hoạch chung xã Quảng Công.

Làm việc tại cơ quan.

 

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan.

Thứ bảy

14/03/2020

S

 

 

07h30: Trực giải quyết công việc.

 

 

C

 

 

 

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày