Tuần thứ 09 (từ ngày 02/03/2020 đến ngày 07/03/2020)
Ngày cập nhật 03/03/2020

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Ngày

Nguyễn Đình Đức

Trương Duy Hải

Nguyễn Tuấn Anh

Phạm Lượng

Quách Nhơn

Thứ hai

02/03/2020

 

07h30: Dự Hội nghị Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ tại xã Quảng Ngạn. 

 Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

C

Làm việc tại cơ quan. 

14h00: Họp soát xét công tác chuẩn bị Đại hội Chi bộ phòng Tài chính - Kế hoạch. 

 

 

 

Thứ ba

03/03/2020

S

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

07h30: Đi cơ sở (Cả ngày).

08h00: Họp Tổ trang hoàng, tuyên truyền công tác chuẩn bị Đại hội.

08h00: Họp Tổ trang hoàng, tuyên truyền công tác chuẩn bị Đại hội.

07h30: Đi cơ sở (Cả ngày)

C

 

 

Làm việc tại cơ quan.

13h00: Đi cơ sở. 

 

Thứ tư 04/03/2020

S

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

08h00: Tổng kết công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng. 

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

08h00: Họp Thường trực HĐND huyện.

08h00: Họp Thường trực HĐND huyện.

C

 

14h00: Dự chỉ đạo Đại hội Đảng bộ xã Quảng Phú.

 

14h00: Làm việc với phòng Lao động - Thương binh và Xã hội về công tác chuẩn bị Đại hội Chi bộ.

Làm việc tại cơ quan.

Thứ năm

05/03/2020

S

08h00: Duyệt nội dung Đại hội Đảng bộ xã Quảng Thành. 

08h00: Duyệt nội dung Đại hội Đảng bộ xã Quảng Thành.

08h00: Họp Hội đồng giáo dục huyện.

08h00: Duyệt nội dung Đại hội Đảng bộ xã Quảng Thành.

Làm việc tại cơ quan.

C

13h30: Họp UBND huyện

13h30: Họp UBND huyện

13h30: Họp UBND huyện

13h30: Họp UBND huyện

13h00: Đi cơ sở.

Thứ sáu 06/03/2020

S

08h00: Dự họp Tỉnh ủy (Cả ngày).

08h00: Dự chỉ đạo Đại hội Chi bộ phòng Tài chính - Kế hoạch (Cả ngày).

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày). 

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày). 

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày). 

C

 

 

 

 

 

Thứ bảy

07/03/2020

S

 

07h30: Trực giải quyết công việc.

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày