Tuần thứ 09 (từ ngày 24/02/2020 đến ngày 29/02/2020)
Ngày cập nhật 24/02/2020

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Ngày

Nguyễn Đình Đức

Trương Duy Hải

Nguyễn Tuấn Anh

Phạm Lượng

Quách Nhơn

Thứ hai

24/02/2020

 

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

C

14h00: Họp tại Sở TNMT về Quy hoạch tràm chim Quảng Thái.

14h00: Kiểm tra tình hình cơ sở (điện khu Cồn Kiêu, thị trấn Sịa và vùng ruộng Ô Làng, xã Quảng Thái).

 

 

 

Thứ ba

25/02/2020

S

08h00: Họp HĐND huyện.

08h00: Họp HĐND huyện.

08h00: Họp HĐND huyện.

08h00: Họp HĐND huyện.

08h00: Họp HĐND huyện.

C

Làm việc tại cơ quan. 

14h00: Họp đôn đốc, triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

Làm việc tại cơ quan. 

Làm việc tại cơ quan. 

Làm việc tại cơ quan. 

Thứ tư 26/02/2020

S

08h00: Dự Đại hội Đảng bộ xã Quảng Lợi (Dự kiến họp UBND tỉnh).

08h00: Dự Đại hội Đảng bộ xã Quảng Lợi.

Làm việc tại cơ quan. 

08h00: Dự Đại hội Đảng bộ xã Quảng Lợi.

Làm việc tại cơ quan. 

C

14h00: Tiếp công dân tại thị trấn Sịa.

14h00: Làm việc với Đoàn giám sát của Ban Kinh tế và Ngân sách, HĐND tỉnh.

14h30: Dự họp Hội đồng giáo dục huyện.

Làm việc tại cơ quan. 

14h00: Tiếp công dân tại thị trấn Sịa.

Thứ năm

27/02/2020

S

Làm việc tại cơ quan. 

08h00: Hội nghị tổng kết quá trình triển khai thực hiện xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu năm 2019; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

10h00: Dự nghe kết luận kiểm tra đánh giá ngoài kiểm định chất lượng trường đạt chuẩn quốc gia tại trường mầm non Họa Mi 2.

08h00: Dự Đại hội Chi bộ Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện.

Làm việc tại cơ quan. 

C

 

13h30: Họp Thường trực Huyện ủy.

14h00: Làm việc với Công ty TNHH Nhà nước 1 Thành viên Quản lý khai thác công trình thủy lợi tỉnh để quản lý, khai thác công trình cống An Xuân, cống Hà Đồ.

14h00: Họp Chi bộ.

14h00: Họp Chi bộ.

14h00: Họp Chi bộ.

Thứ sáu 28/02/2020

S

08h00: Duyệt nội dung Đại hội Đảng bộ xã Quảng Thành (Dự kiến họp UBND tỉnh).

08h00: Duyệt nội dung Đại hội Đảng bộ xã Quảng Thành.

Làm việc tại cơ quan.

08h00: Duyệt nội dung Đại hội Đảng bộ xã Quảng Thành.

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

C

13h30: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

13h30: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

13h30: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

13h30: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

 

Thứ bảy

29/02/2020

S

07h30: Trực giải quyết công việc.

08h00: Khảo sát cụm tiểu thủ công nghiệp mới và khu nghĩa trang, nghĩa địa tập trung tại xã Quảng Lợi.

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày