Tuần thứ 07 (từ ngày 10/02/2020 đến ngày 15/02/2020)
Ngày cập nhật 10/02/2020

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Ngày

Nguyễn Đình Đức

Trương Duy Hải

Nguyễn Tuấn Anh

Phạm Lượng

Quách Nhơn

Thứ hai

10/02/2020

 

08h30: Họp để thông qua dự thảo Quy hoạch xây dựng vùng huyện Quảng Điền giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (lần 2).

08h00: Dự buổi làm việc với Đoàn công tác Học viện nông nghiệp Việt Nam tại tỉnh

08h30: Họp để thông qua dự thảo Quy hoạch xây dựng vùng huyện Quảng Điền giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (lần 2).

08h30: Họp để thông qua dự thảo Quy hoạch xây dựng vùng huyện Quảng Điền giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (lần 2).

Làm việc tại cơ quan.

C

13h30: Tham dự lễ dâng hương, dâng hoa, báo công và tặng quà cho thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2020.

13h30: Tham dự lễ dâng hương, dâng hoa, báo công và tặng quà cho thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2020.

14h00: Dự Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2020 khối các huyện, thị xã và thành phố Huế (tại UBND thị xã Hương Trà).

13h30: Tham dự lễ dâng hương, dâng hoa, báo công và tặng quà cho thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2020.

13h30: Tham dự lễ dâng hương, dâng hoa, báo công và tặng quà cho thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2020.

Thứ ba

11/02/2020

S

07h30: Tham dự Lễ giao nhận quân năm 2020. 

07h30: Tham dự Lễ giao nhận quân năm 2020. 

07h30: Tham dự Lễ giao nhận quân năm 2020. 

08h00: Làm việc với Trung tâm Bảo tồn về thiết kế tại Đình làng Thủ Lễ.

10h00: Tham dự họp nghe Kết luận của Đoàn kiểm tra trường đạt chuẩn quốc gia: Trường TH Quảng Phước 2.

07h30: Tham dự Lễ giao nhận quân năm 2020. 

07h30: Tham dự Lễ giao nhận quân năm 2020. 

C

14h00: Kiểm tra các mô hình sản xuất nông nghiệp.

14h00: Làm việc với xã Quảng Phú về Đại hội Đảng.

13h00: Đi cơ sở.

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan.

Thứ tư 12/02/2020

S

Làm việc tại cơ quan.

08h00: Họp giải quyết đơn kiến nghị của công dân về đất đai.

Làm việc tại cơ quan.

08h00: Kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội đảng bộ xã Quảng Vinh, Quảng Thọ.

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

C

13h30: Làm việc với Liên đoàn Lao động tỉnh.

13h00: Đi cơ sở. 

13h00: Kiểm tra Trường THCS Nguyễn Hữu Dật, Đặng Tất. 

14h00: Kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội đảng bộ xã Quảng Ngạn. 

 

Thứ năm

13/02/2020

S


08h00: Ký kết Biên bản ghi nhớ về liên kết sản xuất với Tập đoàn Quế Lâm.

 

08h00: Làm việc với xã Quảng Thành về Đại hội Đảng.

08h00: Tiếp công dân tại Quảng Phước.

08h00: Làm việc với TT.HĐND xã Quảng Phú.

08h00: Làm việc với TT.HĐND xã Quảng Phú.

C

Làm việc tại cơ quan.

14h00: Làm việc với xã Quảng An về Đại hội Đảng.

13h00: Đi cơ sở. 

14h00: Làm việc với TT.HĐND xã Quảng Lợi.

14h00: Làm việc với TT.HĐND xã Quảng Lợi.

Thứ sáu 14/02/2020

S

08h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

08h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

08h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

08h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

08h00: Làm việc với TT.HĐND xã Quảng An.

C

13h30: Làm việc với Ban chỉ đạo của tỉnh về kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện.

13h30: Tổng kết ngành thủy sản 2019.

 Làm việc tại cơ quan. 

13h30: Họp Tổ chỉ đạo Đại hội các chi, đảng bộ cơ sở.

14h00: Làm việc với TT.HĐND xã Quảng Thành.

Thứ bảy

15/02/2020

S

 

07h30: Trực giải quyết công việc.

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày