Tuần thứ 03 (từ ngày 13/01/2020 đến ngày 18/01/2020)
Ngày cập nhật 14/01/2020

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Ngày

Nguyễn Đình Đức

Trương Duy Hải

Nguyễn Tuấn Anh

Phạm Lượng

Quách Nhơn

Thứ hai 13/01/2020

 

08h00: Dự Hội nghị Tỉnh ủy. 

08h00: Dự Hội nghị Tỉnh ủy. 

08h00: Dự Hội nghị Tỉnh ủy. 

08h00: Dự Hội nghị Tỉnh ủy. 

08h00: Dự Hội nghị Tỉnh ủy. 

C

13h30: Dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng.

13h30: Dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng.

13h30: Dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng.

13h30: Dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng.

13h30: Dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng.

Thứ ba

14/01/2020

S

Làm việc tại cơ quan.

08h00: Dự Hội nghị tổng kết công tác tại Cục Thuế tỉnh.

 Làm việc tại cơ quan

07h30: Đi cơ sở (Cả ngày).

07h30: Đi cơ sở (Cả ngày).

C

13h30: Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 01 năm 2020.

14h00: Dự họp rà soát hiện trạng và phương án sử dụng đất, nguồn vốn đầu tư đối với khu đất đã được UBND tỉnh giao để xây dựng xưởng thực hành, thí nghiệm nuôi trồng thủy sản nước mặn, lợ tại thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền của Trường Cao đẳng nghề Thừa Thiên Huế.

 15h00: Dự trao quà Tết tại Quảng Thái.

 

 

Thứ tư 15/01/2020

S

08h00: Dự gặp mặt quân nhân xuất ngũ năm 2020.

08h00: Dự Hội nghị tổng kết Chỉ thị 05.

08h30: Thăm và chúc Tết xã Phong Xuân, Phong Mỹ, Phong Hiền (huyện Phong Điền). 

08h00: Tiếp dân tại xã Quảng An

08h30: Thăm và chúc Tết xã Phong Xuân, Phong Mỹ, Phong Hiền (huyện Phong Điền). 

C

Làm việc tại cơ quan.

14h00: Tổng kết công tác quản lý về tài nguyên và môi trường năm 2019.

Làm việc tại cơ quan. 

Làm việc tại cơ quan. 

Làm việc tại cơ quan. 

Thứ năm

16/01/2020

S

08h00: Dự Hội nghị tại Tỉnh ủy.

08h00: Dự Hội nghị tại Tỉnh ủy.

08h00: Tiếp Ban Trị sự GHPGVN huyện, Chi Hội thánh Tin lành Sịa  thăm và chúc Tết UBND huyện.

08h00: Tiếp Ban Trị sự GHPGVN huyện, Chi Hội thánh Tin lành Sịa thăm và chúc Tết UBND huyện.

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

C

14h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

14h00: Dự Hội nghị tổng kết ATGT tại tỉnh.

Làm việc tại cơ quan

14h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

 

Thứ sáu 17/01/2020

S

08h00: Họp Huyện ủy.

08h00: Họp Huyện ủy.

08h00: Họp Huyện ủy.

08h00: Họp Huyện ủy.

08h00: Họp Huyện ủy.

C

13h30: Giao ban tuần.

13h30: Giao ban tuần.

13h30: Giao ban tuần.

15h30: Thăm, chúc Tết các cơ sở tôn giáo trên địa bàn huyện.

13h30: Giao ban tuần.

15h30: Thăm, chúc Tết các cơ sở tôn giáo trên địa bàn huyện.

Làm việc tại cơ quan

Thứ bảy

18/01/2020

S

07h30: Trực giải quyết công việc.

Thăm và chúc Tết tại A Lưới

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày