Tuần thứ 02 (từ ngày 06/01/2020 đến ngày 11/01/2020)
Ngày cập nhật 06/01/2020

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Ngày

Nguyễn Đình Đức

Trương Duy Hải

Nguyễn Tuấn Anh

Phạm Lượng

Quách Nhơn

Thứ hai 06/01/2020

 

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan.

08h00: Dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng tại xã Quảng Thọ.

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

C

13h30: Làm việc với các ngành cấp tỉnh.

14h00: Dự khánh thành nhà máy may Quảng Điền.

 

13h30: Đi cơ sở

Làm việc tại cơ quan.

 

Thứ ba

07/01/2020

S

08h00: Hội nghị triển khai Kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2020.

08h00: Hội nghị triển khai Kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2020.

08h00: Hội nghị triển khai Kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2020.

08h00: Hội nghị triển khai Kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2020.

08h00: Hội nghị triển khai Kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2020.

C

Làm việc tại cơ quan.

14h00: Dự tổng kết Liên đoàn Lao động huyện.

Làm việc tại cơ quan.

14h00: Dự tổng kết Liên đoàn Lao động huyện.

Làm việc tại cơ quan.

Thứ tư 08/01/2020

S

Làm việc tại cơ quan.

07h30: Đi cơ sở (Cả ngày).

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

07h00: Đi công tác (Đến hết ngày 12/01/2020).

07h00: Đi cơ sở (Cả ngày).

C

13h30: Họp Thường trực Huyện ủy.

 

 

 

 

Thứ năm

09/01/2020

S

08h00: Họp ban thường vụ Huyện ủy.

08h00: Dự Hội nghị tổng kết công tác ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2019 tại tỉnh.

08h00: Dự tổng kết ngành Văn hóa và Thông tin năm 2019

 

08h00: Dự tổng kết công tác Văn hóa và Thông tin năm 2019.

C

13h30: Tổng kết ngành Nội vụ và công tác CCHC năm 2019.

14h00: Họp giải quyết tồn đọng về đất đai.

13h30: Dự Hội nghị tổng kết công tác Y tế năm 2019.

 

13h30: Tổng kết ngành Nội vụ và công tác CCHC năm 2019.

Thứ sáu 10/01/2020

S

08h00: Thông qua Quy hoạch vùng xây dựng vùng huyện.

08h00: Thông qua Quy hoạch vùng xây dựng vùng huyện.

08h00: Thông qua Quy hoạch vùng xây dựng vùng huyện.

 

08h00: Thông qua Quy hoạch vùng xây dựng vùng huyện.

C

Làm việc tại cơ quan. 

 14h00: Dự Hội nghị tổng kết công tác ngành nông nghiệp và PTNT năm 2019 tại tỉnh.

14h00: Dự tổng kết Khoa học Công nghệ năm 2019 tại tỉnh.

 

13h00: Đi cơ sở.

Thứ bảy

11/01/2020

S

 

 

07h30: Trực giải quyết công việc.

 

 

C

 

 

 

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày