Tuần thứ 53 (từ ngày 30/15/2019 đến ngày 04/12/2019)
Ngày cập nhật 31/12/2019

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Ngày

Nguyễn Đình Đức

Trương Duy Hải

Nguyễn Tuấn Anh

Phạm Lượng

Quách Nhơn

Thứ hai 30/12/2019

 

07h00: Dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với địa phương triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

07h30: Dự họp HĐND xã Quảng Phước.

Làm việc tại cơ quan.

07h30: Dự Họp HĐND xã Quảng Phước.

07h30: Dự Họp HĐND xã Quảng Phước.

C

 

14h00: Dự Hội nghị tổng kết tại UBMTTQ Việt Nam huyện. 

15h00: Tham dự Giao ban Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện quý IV.2019.

13h30: Đi cơ sở. 

13h30: Đi cơ sở. 

Thứ ba

31/12/2019

S

07h30: Họp Ban Thường vụ. 

07h30: Họp Ban Thường vụ

08h15: Tham dự họp bàn xúc tiến xây dựng điểm đến du lịch phim “Mắt Biếc”. 

07h30: Họp Ban Thường vụ.

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

C

13h30: Họp UBND huyện.

14h00:  Dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 ngành Xây dựng. 

13h30: Họp UBND huyện.

 

13h30: Họp UBND huyện.

 

 

Thứ tư 01/01/2020

S

Nghỉ tết Dương lịch năm 2020

C

Thứ năm

02/01/2020

S

Làm việc tại cơ quan.

08h00: Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 ngành Giao thông Vận tải.

Làm việc tại cơ quan.

07h30: Dự Tổng kết Đảng bộ xã Quảng Vinh.

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

C

14h00: Họp bàn phương án phòng, chống hạn và triển khai vụ Đông Xuân.

14h00: Họp bàn phương án phòng, chống hạn và triển khai vụ Đông Xuân.

13h30: Dự Hội nghị tổng kết công tác Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2019.

13h30: Đi cơ sở. 

 

Thứ sáu 03/01/2020

S

Làm việc tại cơ quan.

08h00: Họp giải quyết kiến nghị về đất đai. 

07h30: Đi cơ sở

07h30: Giao ban Thường trực HĐND huyện.

07h30: Giao ban Thường trực HĐND huyện.

C

13h30: Hội nghị Tổng kết Chi bộ năm 2019.

13h30: Hội nghị Tổng kết Chi bộ năm 2019.

13h30: Hội nghị Tổng kết Chi bộ năm 2019.

13h30: Hội nghị Tổng kết Chi bộ năm 2019.

13h30: Hội nghị Tổng kết Chi bộ năm 2019.

Thứ bảy

04/01/2020

S

07h30: Trực giải quyết công việc.

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày