Tuần thứ 51 (từ ngày 16/15/2019 đến ngày 21/12/2019)
Ngày cập nhật 24/12/2019

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC
 

Ngày

Nguyễn Đình Đức

Trương Duy Hải

Nguyễn Tuấn Anh

Phạm Lượng

Quách Nhơn

Thứ hai 16/12/2019

 

08h30: Tham dự Lễ khánh thành công trình: Trường Tiểu học Quảng Thái, huyện Quảng Điền.

07h30: Làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

07h00: Đi công tác (Đến hết ngày 16/12/2019)

07h30: Đi cơ sở.

Làm việc tại cơ quan. 

C

Làm việc tại cơ quan. 

 

 

13h30: Dự họp Ban Thường vụ Hội khuyến học huyện.

13h30: Đi cơ sở.

Thứ ba

17/12/2019

S

07h30: Kỳ họp lần thứ 09 HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (Từ ngày 17/12 đến 18/12/2019).

07h30: Kỳ họp lần thứ 09 HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (Từ ngày 17/12 đến 18/12/2019).

07h30: Kỳ họp lần thứ 09 HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (Từ ngày 17/12 đến 18/12/2019).

07h30: Kỳ họp lần thứ 09 HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (Từ ngày 17/12 đến 18/12/2019).

07h30: Kỳ họp lần thứ 09 HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (Từ ngày 17/12 đến 18/12/2019).

C

 

 

 

 

 

Thứ tư 18/12/2019

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Thứ năm

19/12/2019

S

08h00: Làm việc với Cảnh sát PCCC&CNCH.

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

08h00: Dự họp Đảng ủy xã Quảng Vinh.

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

C

15h00: Dự lễ kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019), 30 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019).

 

 

13h30: Dự họp Đảng ủy xã Quảng Thọ.

 

Thứ sáu 20/12/2019

S

06h30: Tham dự lễ đặt vòng hoa và dâng hương nhân kỷ niệm 75 năm

 Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2019)

07h30: Tiếp công dân tại trụ sở. 

07h30: Đi cơ sở (Cả ngày).

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

08h00: Họp Ban chỉ đạo quy chế dân chủ cơ sở.

07h30: Tiếp công dân tại trụ sở. 

C

Làm việc cơ quan.

 

 

Làm việc cơ quan.

13h30: Đi cơ sở.

Thứ bảy

21/12/2019

S

 

 

7h30: Trực giải quyết công việc.

 

 

C

 

13h30: Dự kỷ niệm 110 năm thành lập Công ty TNHH NNMTV Xây dựng và Cấp nước Thừa Thiên Huế.

 

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày