Tuần thứ 52 (từ ngày 23/15/2019 đến ngày 28/12/2019)
Ngày cập nhật 24/12/2019

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Ngày

Nguyễn Đình Đức

Trương Duy Hải

Nguyễn Tuấn Anh

Phạm Lượng

Quách Nhơn

Thứ hai 23/12/2019

 

07h30: Thăm và chúc mừng các cơ sở tôn giáo dịp Lễ giáng sinh năm 2019.

07h30: Thăm và chúc mừng các cơ sở tôn giáo dịp Lễ giáng sinh năm 2019.

07h30: Thăm và chúc mừng các cơ sở tôn giáo dịp Lễ giáng sinh năm 2019.

07h30: Thăm và chúc mừng các cơ sở tôn giáo dịp Lễ giáng sinh năm 2019.

07h30: Thăm và chúc mừng các cơ sở tôn giáo dịp Lễ giáng sinh năm 2019.

C

13h30: Họp Thường trực Huyện ủy.

13h00: Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020 ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 Làm việc tại cơ quan.

13h30: Đi cơ sở. 

Làm việc tại cơ quan.

Thứ ba

24/12/2019

S

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan.

07h30: Giảng bài lớp Đảng viên mới. 

07h30: Dự họp HĐND tại các xã, thị trấn. 

C

13h00: Đi cơ sở.

14h00: Họp bàn phương án giải quyết vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng công trình: hệ thống tiêu thoát lũ hói Cồn Bài.

13h00: Đi cơ sở.

13h30: Đi cơ sở. 

Làm việc tại cơ quan.

Thứ tư 25/12/2019

S

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

08h00: Làm việc với Công ty TNHH sản xuất, thương mại nội thất Hoàng Việt.

08h00: Họp rà soát hỗ trợ xây dựng Nhà văn hóa thôn, các điểm đặt dụng cụ thể thao ngoài trời và rà soát hệ thống truyền thanh các xã, thị trấn.

07h00: Dự giao ban Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố Huế tại huyện Nam Đông.

07h00: Dự giao ban Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố Huế tại huyện Nam Đông.

C

 

13h30: Dự họp Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh.

14h00: Họp bàn liên quan đến Chùa Bác Vọng Đông, Quảng Phú.

Làm việc tại cơ quan. 

Làm việc tại cơ quan. 

Thứ năm

26/12/2019

S

Làm việc tại cơ quan.

Họp tại Liên đoàn Lao động tỉnh

08h00: Dự Hội nghị tổng kết Hội Người mù huyện năm 2019.

08h00: Dự Hội nghị tổng kết Hội Người mù huyện năm 2019.

07h30: Đi cơ sở (Cà ngày).

C

14h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

14h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

14h00: Dự Hội nghị tổng kết Hội Chữ thập đỏ huyện. 

14h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

 

Thứ sáu 27/12/2019

S

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

08h00: Tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm.

08h00: Dự Hội nghị tổng kết Hội Khuyến học huyện năm 2019 

07h30: Dự họp HĐND tại các xã, thị trấn (Cả ngày). 

07h30: Dự họp HĐND tại các xã, thị trấn (Cả ngày). 

C

 

 Làm việc tại cơ quan. 

Làm việc tại cơ quan. 

 

 

Thứ bảy

28/12/2019

S

07h30: Tham gia tập huấn kỹ năng nghiệp vụ phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí.

 

07h30: Trực giải quyết công việc.

07h30: Dự họp HĐND tại các xã, thị trấn (Cả ngày).

07h30: Dự họp HĐND tại các xã, thị trấn (Cả ngày).

C

 

 

 

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày