Tuần thứ 47 (từ ngày 18/11/2019 đến ngày 23/11/2019)
Ngày cập nhật 18/11/2019

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Ngày

Nguyễn Đình Đức

Trương Duy Hải

Nguyễn Tuấn Anh

Phạm Lượng

Quách Nhơn

Thứ hai 18/11/2019

 

Làm việc tại cơ quan.

07h30: Đi công tác tại huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa (Từ ngày 18-19/11/2019).

Làm việc tại cơ quan.

07h30: Đi công tác tại huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa (Từ ngày 18-19/11/2019).

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

C

13h30: Dự họp UBND tỉnh thông qua một số Đề án, Báo cáo .

 

14h30: Dự Tọa đàm – Gặp mặt nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh. 

15h30: Dự lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 Học viện Hành chính tỉnh.

 

 

Thứ ba

19/11/2019

S

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

 

08h00: Tiếp dân tại xã Quảng Thái.

 

08h00: Tiếp dân tại xã Quảng Thái.

C

 

 

14h00: Kiểm tra công tác vớt bèo.

 

 

Thứ tư 20/11/2019

S

08h00: Dự lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 tại trường THPT Hóa Châu.

7h30: Đi cơ sở.

Làm việc tại cơ quan.

07h30: Dự lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện.
09h00: Dự lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 tại Trường THCS Nguyễn Hữu Đà. 

08h00: Dự lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 tại trường THCS Ngô Thế Lân. 

C

Làm việc tại cơ quan.

13h30: Dự lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 tại Trung tâm GDNN-GDTX.

13h30: Dự lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 tại trường THCS Nguyễn Hữu Dật.

13h30: Đi cơ sở.

13h30: Đi cơ sở.

Thứ năm

21/11/2019

S

08h00: Họp Ban Chỉ đạo nông thôn mới.

08h00: Họp Ban Chỉ đạo nông thôn mới.

07h30: Tiếp xúc cử tri xã Quảng Thái.

07h30: Tiếp xúc cử tri xã Quảng Thái.

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

C

14h00: Dự tiếp xúc cử tri xã Quảng Ngạn. 

14h00: Họp giải quyết tồn đọng về đất đai theo đề xuất của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện và phòng Tài nguyên - Môi trường.

13h30: Tiếp xúc cử tri xã Quảng Lợi.

13h30: Tiếp xúc cử tri xã Quảng Lợi.

 

Thứ sáu 22/11/2019

S

Làm việc tại cơ quan.

08h00: Dự tiếp xúc cử tri tại xã Quảng Phước.

Làm việc tại cơ quan.

07h30: Tiếp xúc cử tri xã Quảng Thọ.

07h30: Tiếp xúc cử tri tại xã Quảng Phước.

C

14h00: Làm việc với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

14h00: Họp Hội đồng giao đất trang trại

13h00: Đi cơ sở.

13h30: Tiếp xúc cử tri xã Quảng Thành.

13h30: Tiếp xúc cử tri xã Quảng Thành.

Thứ bảy

23/11/2019

S

07h30: Trực giải quyết công việc.

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày