Tuần thứ 45 (từ ngày 11/11/2019 đến ngày 16/11/2019)
Ngày cập nhật 14/11/2019

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC
 

Ngày

Nguyễn Đình Đức

Trương Duy Hải

Nguyễn Tuấn Anh

Phạm Lượng

Quách Nhơn

Thứ hai 11/11/2019

 

07h30: Tiếp dân tại trụ sở.

08h00: Hội ý Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện.

08h00: Hội ý Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện.

08h00: Hội ý Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện.

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

C

15h00: Làm việc với Cục Thuế tỉnh.

15h00: Làm việc với Cục Thuế tỉnh.

14h00: Kiểm tra công tác kiểm soát TTHC tại Quảng Vinh.

13h30: Đi cơ sở. 

 

Thứ ba

12/11/2019

S

08h00: Làm việc với Viettel.

07h30: Đi cơ sở (Cả ngày)

08h00: Kiểm tra công tác kiểm soát TTHC tại thị trấn Sịa.

Làm việc tại cơ quan.

07h30: Đi cơ sở (Cả ngày).

C

Làm việc tại cơ quan.

 

14h00: Họp Ban tổ chức các ngày lễ lớn.

14h00: Dự Đại hội Chi đoàn Văn phòng HĐND và UBND huyện.

 

Thứ tư 13/11/2019

S

08h00: Họp điều chỉnh dự án thu gom vỏ thuốc BVTV

 Làm việc tại cơ quan. 

08h00: Kiểm tra Trung tâm HHCC huyện.

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

08h00: Họp Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND huyện.

C

Làm việc tại cơ quan.


13h30: Dự họp HĐ thẩm định Bảng giá đất 2020 - 2024 và hệ số điều chỉnh giá đất 2020 tại tỉnh.

 

13h30: Kiểm tra công tác kiểm soát TTHC tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất.

15h30: Kiểm tra công tác kiểm soát TTHC tại phòng Lao động –TB và XH.

 

Làm việc tại cơ quan.

Thứ năm

14/11/2019

S

08h00: Họp UBND huyện.

08h00: Họp UBND huyện.

08h00: Họp UBND huyện.

08h00: Dự Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND huyện.

08h00: Họp UBND huyện.

C

 

14h00: Họp giải quyết tồn đọng đất đai.

14h00: Làm việc với Hội Chữ thập đỏ tỉnh kiểm tra công tác năm.

13h00: Đi cơ sở.

Làm việc tại cơ quan.

Thứ sáu 15/11/2019

S

08h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy. 

08h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy. 

08h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

09h00: Dự lễ kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam của Hội Cựu giáo chức huyện.

08h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy. 

07h30: Đi cơ sở (Cả ngày).

C

Làm việc tại cơ quan.

14h00: Họp Hội đồng giao đất trang trại.

13h00: Đi cơ sở.

13h30: Đi cơ sở.

 

Thứ bảy

16/11/2019

S


08h00: Dự họp HĐND tỉnh.

 

07h30: Trực giải quyết công việc.

 

08h00: Dự họp HĐND tỉnh.

 

 

C

 

 

 

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày