Tuần thứ 45 (từ ngày 04/11/2019 đến ngày 10/11/2019)
Ngày cập nhật 04/11/2019

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC
 

Ngày

Nguyễn Đình Đức

Trương Duy Hải

Nguyễn Tuấn Anh

Phạm Lượng

Quách Nhơn

Thứ hai 04/11/2019

 

08h00: Dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại Thôn Lâm Lý, xã Quảng Phước.

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan.

08h00: Dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại Thôn Lâm Lý, xã Quảng Phước.

Làm việc tại cơ quan.

C

Làm việc tại cơ quan.

14h00: Dự họp Liên tịch chuẩn bị tổ chức kỳ họp lần thứ 9, HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021. 

14h00: Chấm điểm ICT.

14h00: Họp Liên tịch chuẩn bị tổ chức kỳ họp lần thứ 9, HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021.

14h00: Họp Liên tịch chuẩn bị tổ chức kỳ họp lần thứ 9, HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021.

Thứ ba

05/11/2019

S

08h00: Làm việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy về rà soát các cuộc thanh tra KT-XH năm 2018.

07h30: Đi kiểm tra phòng chống bão lụt (Cả ngày). 

08h00: Dự họp đánh giá kết quả triển khai hệ thống phản sánh hiện trường tại UBND tỉnh.

07h30: Đi cơ sở (Cả ngày).

07h30: Đi cơ sở.

C

Làm việc tại cơ quan.

 

14h00: Đi kiểm tra công tác vệ sinh môi trường.

 

13h30: Dự Giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội tại xã Quảng Thọ. 

Thứ tư 06/11/2019

S

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

08h00: Rà soát tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM tại xã Quảng Thái. 

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

07h30: Đi cơ sở (Cả ngày).

C

 

13h00: Đi cơ sở.

13h00: Làm việc với Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh liên quan đến vệ sinh môi trường, Chủ nhật xanh. 

 

 

Thứ năm

07/11/2019

S

08h00: Họp Thường trực Huyện ủy. 

08h00: Rà soát tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM tại xã Quảng Ngạn.

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

C

13h30: Đi cơ sở.

Làm việc tại cơ quan.

13h00: Đi cơ sở.

13h00: Đi cơ sở.

 

Thứ sáu 08/11/2019

S

08h00: Họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện. 

07h30: Đi cơ sở.

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan.

07h30: Đi cơ sở (Cả ngày).

C

14h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

14h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

14h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

14h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

 

Thứ bảy

09/11/2019

S

 

08h00: Dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Phú Lương A, xã Quảng Thành.

07h30: Trực giải quyết công việc.

08h00: Dự Đại hội Chi đoàn Văn phòng HĐND và UBND huyện nhiệm kỳ 2019-2022.

 

C

 

 

 

 

 

Chủ nhật

10/11/2019

S

08h00: Dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Hà Cảng, xã Quảng Phú. 

08h00: Dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Đông Xuyên, xã Quảng An. 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày