Tuần thứ 44 (từ ngày 28/10/2019 đến ngày 02/11/2019)
Ngày cập nhật 29/10/2019

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Ngày

Nguyễn Đình Đức

Trương Duy Hải

Nguyễn Tuấn Anh

Phạm Lượng

Quách Nhơn

Thứ hai 28/10/2019

 

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

C

13h30: Đi kiểm tra trang trại.

 

14h00: Kiểm tra trường mầm non Quảng Ngạn.

14h00: Đi cơ sở.

 

Thứ ba

29/10/2019

S

Làm việc tại cơ quan.

07h30: Đi cơ sở.

08h00: Họp Ban chỉ đạo công tác bảo hiểm tự nguyện

Làm việc tại cơ quan.

08h00: Giám sát chuyên đề của HĐND huyện tại xã Quảng Lợi.

C

13h30: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

13h30: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

13h30: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

13h30: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

14h00: Đi cơ sở.

Thứ tư 30/10/2019

S

Làm việc tại cơ quan.

08h00: Họp Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện.

08h00: Ban chỉ đạo 138.

10h00: Họp Ban chỉ đạo 24.

Làm việc tại cơ quan.

08h00: Giám sát chuyên đề của HĐND huyện tại thị trấn Sịa.

C

13h30: Làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

13h30: Làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

14h00: Họp rà soát người nghiện.

13h30: Làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

13h30: Giám sát chuyên đề của HĐND huyện tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

Thứ năm

31/10/2019

S

08h00: Họp UBND huyện.

08h00: Họp UBND huyện.

08h00: Họp UBND huyện.

08h00: Họp UBND huyện.

08h00: Giám sát chuyên đề của HĐND huyện tại xã Quảng An.

C

13h30: Khảo sát thực tế vùng trồng rừng ngập mặn tại xã Quảng Lợi.

14h00: Họp Ban An toàn giao thông huyện.

13h00: Đi cơ sở.

13h30: Khảo sát thực tế vùng trồng rừng ngập mặn tại xã Quảng Lợi.

13h30: Khảo sát thực tế vùng trồng rừng ngập mặn tại xã Quảng Lợi.

Thứ sáu 01/11/2019

S

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

07h30: Đi kiểm tra tình hình ở cơ sở (Cả ngày).

08h30: Họp Hội đồng chấm điểm huyện, xã (ICT).
09h00: Họp Hội đồng chấm điểm chất lượng hoạt động của UBND huyện quý IV.

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

C

 

 

Làm việc tại cơ quan.

 

 

Thứ bảy

02/11/2019

S

 

07h30: Trực giải quyết công việc.

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày