Tuần thứ 42 (từ ngày 14/10/2019 đến ngày 19/10/2019)
Ngày cập nhật 14/10/2019

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Ngày

Nguyễn Đình Đức

Trương Duy Hải

Nguyễn Tuấn Anh

Phạm Lượng

Quách Nhơn

Thứ hai 14/10/2019

 

08h00: Giao ban tuần. 

08h00: Giao ban tuần. 

08h00: Giao ban tuần. 

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

C

3h00: Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện NQTW 5 khóa IX về kinh tế tập thể. 

14h00: Dự Khảo sát Ban chỉ đạo Quy chế dân chủ.

Làm việc tại cơ quan.

 

 

Thứ ba

15/10/2019

S

08h00: Duyệt KTXH xã Quảng Thái.

08h00: Duyệt KTXH xã Quảng Thái.

07h30: Dự lễ phát động tháng cao điểm Vì người nghèo 2019.

08h00: Duyệt KTXH xã Quảng Thái.

07h30: Dự lễ phát động tháng cao điểm Vì người nghèo 2019.

 

08h00: Duyệt KTXH xã Quảng Thái.

C

13h30: Dự hội nghị sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 – 2019. 

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan.

13h30: Khảo sát thực hiện quy chế dân chủ tại xã Quảng Vinh.

Làm việc tại cơ quan.

Thứ tư 16/10/2019

S

08h00: Họp Huyện ủy.

08h00: Họp Huyện ủy.

07h30: Dự Hội nghị biểu dương phụ nữ điển hình tiên tiến giai đoạn 2014-2019.
08h00: Dự họp Huyện ủy.

08h30: Làm việc với Sở Y tế.

08h00: Họp Huyện ủy.

08h00: Họp Huyện ủy.

C

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan.

13h30: Đi cơ sở. 

13h30: Đi cơ sở.

13h30: Đi cơ sở.

Thứ năm

17/10/2019

S

08h00: Duyệt KTXH xã Quảng Lợi.

08h00: Duyệt KTXH xã Quảng Lợi.

08h00: Duyệt KTXH xã Quảng Lợi.

08h00: Dự Đoàn giám sát chuyên đề của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh.

08h00: Duyệt KTXH xã Quảng Lợi.

C

13h30: Tiếp công dân tại Quảng Phú

Làm việc tại cơ quan.

14h00: Làm việc với đoàn giám sát chuyên đề về công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

13h30: Đi cơ sở.

 

Thứ sáu 18/10/2019

S

08h00: Duyệt KTXH thị trấn Sịa.

08h00: Duyệt KTXH thị trấn Sịa.

08h00: Duyệt KTXH thị trấn Sịa.

08h00: Duyệt KTXH thị trấn Sịa.

08h00: Họp Đoàn Giám sát chuyên đề của HĐND.

C

13h30: Dự Kỷ niệm ngày thành lập các Ban của Đảng.

13h30: Dự Kỷ niệm ngày thành lập các Ban của Đảng.

13h30: Dự Kỷ niệm ngày thành lập các Ban của Đảng.

13h30: Dự Kỷ niệm ngày thành lập các Ban của Đảng.

13h30: Dự Kỷ niệm ngày thành lập các Ban của Đảng.

Thứ bảy

19/10/2019

S

 

 

07h30: Trực giải quyết công việc.

 

 

C

 

 

 

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày