Tuần thứ 41 (từ ngày 07/10/2019 đến ngày 12/10/2019)
Ngày cập nhật 07/10/2019

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

 

Ngày

Nguyễn Đình Đức

Trương Duy Hải

Nguyễn Tuấn Anh

Phạm Lượng

Quách Nhơn

Thứ hai 07/10/2019

 

08h30: Tham dự họp để giải quyết việc lấn chiếm đất và xây dựng công trình trái phép.

08h30: Tham dự họp để giải quyết việc lấn chiếm đất và xây dựng công trình trái phép.

08h30: Tham dự họp để giải quyết việc lấn chiếm đất và xây dựng công trình trái phép.

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

Làm việc tại cơ quan.

 

C

13h00: Dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế.

13h00: Đi cơ sở. 

14h00: Dự giao ban Ban Dân vận Huyện ủy.

 

13h30: Dự hội nghị Ban Dân vận.

 

Thứ ba

08/10/2019

S

07h30: Duyệt kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2020 xã Quảng Vinh.

07h30: Duyệt kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2020 xã Quảng Vinh.

07h30: Duyệt kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2020 xã Quảng Vinh.

07h30: Duyệt kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2020 xã Quảng Vinh.

Làm việc tại cơ quan.

 

C

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan.

14h00: Dự sinh hoạt chi bộ Trường Mầm non Quảng Thọ.

13h30: Đi cơ sở. 

 

Thứ tư 09/10/2019

S

08h00: Họp UBND huyện. 

08h00: Dự Hội nghị Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. 

07h30: Dự đại hội Hội bộ đội truyền thống Trường Sơn. 

08h00: Dự hội nghị Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi.

08h00: Dự Đại hội Hội bộ đội truyền thống Trường Sơn.

 

C

14h00: Dự Họp Thường trực HĐND huyện.

13h30: Đi cơ sở. 

13h30: Đi cơ sở. 

14h00: Họp Thường trực HĐND huyện.

14h00: Họp Thường trực HĐND huyện.

 

Thứ năm

10/10/2019

S

08h00: Duyệt kế hoạch KTXH xã Quảng Công năm 2020.

08h00: Duyệt kế hoạch KTXH xã Quảng Công năm 2020.

08h00: Duyệt kế hoạch KTXH xã Quảng Công năm 2020.

08h00: Duyệt kế hoạch KTXH năm 2020 xã Quảng Công.

Làm việc tại cơ quan.

 

C

13h30: Duyệt kế hoạch KTXH xã Quảng Ngạn năm 2020

13h30: Duyệt kế hoạch KTXH xã Quảng Ngạn năm 2020

13h30: Duyệt kế hoạch KTXH xã Quảng Ngạn năm 2020

Làm việc tại cơ quan.

13h30: Duyệt kế hoạch KTXH xã Quảng Ngạn năm 2020

 

Thứ sáu 11/10/2019

S

07h30: Hội nghị sơ kết CCHC 9 tháng đầu năm 2019. 

08h00: Họp bàn phương án khai thác trước khoáng sản tại các khu vực dự kiến thực hiện công trình: Hạ tầng khu tái định cư sạt lở ven biển xã Quảng Công.

07h30: Hội nghị sơ kết CCHC 9 tháng đầu năm 2019. 

08h00: Khảo sát việc thực hiện Quy chế dân chủ tại Dự án ADB xã Quảng Vinh. 

07h30: Đi cơ sở (cả ngày).

 

C

13h30: Làm việc với Hội Cựu chiến binh tỉnh.

14h00: Giao ban cụm ATLCSSCĐ tại xã Quảng Thọ.

13h30: Dự giao ban Khối Văn hóa - Xã hội quý IV/2019

13h30: Đi cơ sở.

 

 

Thứ bảy

12/10/2019

S

 

07h30: Trực giải quyết công việc.

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày