Tuần thứ 39 (từ ngày 23/9/2019 đến ngày 28/9/2019)
Ngày cập nhật 23/09/2019

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Ngày

Nguyễn Đình Đức

Trương Duy Hải

Nguyễn Tuấn Anh

Phạm Lượng

Quách Nhơn

Thứ hai 23/9/2019

 

08h00: Họp bàn phương án giải quyết vướng mắc dự án đầu tư hạ tầng khu dịch vụ Đông Quảng Lợi.

08h00: Họp bàn phương án giải quyết vướng mắc dự án đầu tư hạ tầng khu dịch vụ Đông Quảng Lợi.

08h00: Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về vai trò và hiệu quả tín dụng, chính sách trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững 

Làm việc tại cơ quan.

07h30: Tham gia Đoàn giám sát với Ủy ban MTTQVN huyện tại xã Quảng Thái

C

13h00: Đi cơ sở. 

14h00: Họp bàn công tác giải phóng mặt bằng đường khu tái định cư Quảng Công, Quảng Ngạn.

14h00: Họp Tổ Thông tin tuyên truyền Đại hội Đảng bộ huyện.

14h00: Họp Tổ Thông tin tuyên truyền Đại hội Đảng bộ huyện.

Làm việc tại cơ quan.

Thứ ba

24/9/2019

S

08h00: Nghe báo cáo dự án Opera resort tại Quảng Công.

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

08h00: Làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Quảng Vinh.

Làm việc tại cơ quan.

C

13h00: Đi cơ sở 

14h00: Họp thông qua dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2020.

 

14h30: Họp Thường trực HĐND huyện.

14h30: Họp Thường trực HĐND huyện.

Thứ tư 25/9/2019

S

08h00: Họp Thường trực Huyện ủy.

08h00: Làm việc với hệ thống chính trị thôn Đông Xuyên, xã Quảng An về xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu.

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan.

C

13h30: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

13h30: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

13h30: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

13h30: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

Làm việc tại cơ quan

Thứ năm

26/9/2019

S

08h00: Duyệt KT-XH năm 2020 xã Quảng Thọ.

08h00: Duyệt KT-XH năm 2020 xã Quảng Thọ.

08h00: Duyệt KT-XH năm 2020 xã Quảng Thọ.

08h00: Duyệt KT-XH năm 2020 xã Quảng Thọ.

08h00: Duyệt KT-XH năm 2020 xã Quảng Thọ.

C

13h30: Họp Tiểu ban văn kiện Đại hội Đảng bộ  huyện.

13h30: Họp Tiểu ban văn kiện Đại hội Đảng bộ  huyện.

13h30: Họp Tiểu ban văn kiện Đại hội Đảng bộ  huyện.

13h30: Họp Tiểu ban văn kiện Đại hội Đảng bộ  huyện.

13h30: Đi cơ sở. 

Thứ sáu 27/9/2019

S

08h00: Duyệt KT-XH năm 2020 xã Quảng Thành.

08h00: Duyệt KT-XH năm 2020 xã Quảng Thành.

08h00: Duyệt KT-XH năm 2020 xã Quảng Thành.

08h00: Duyệt KT-XH năm 2020 xã Quảng Thành.

08h00: Duyệt KT-XH năm 2020 xã Quảng Thành.

C

14h00: Dự tiếp xúc cử tri với Đoàn Đại biểu Quốc hội tại Quảng An.

Làm việc tại cơ quan.

13h00: Đi cơ sở

14h00: Dự tiếp xúc cử tri với Đoàn Đại biểu Quốc hội tại Quảng An.

13h30: Đi cơ sở. 

Thứ bảy

28/9/2019

S

 

 

07h30: Trực giải quyết công việc.

 

 

C

 

 

 

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày