Tuần thứ 38 (từ ngày 16/9/2019 đến ngày 21/9/2019)
Ngày cập nhật 17/09/2019

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Ngày

Nguyễn Đình Đức

Trương Duy Hải

Nguyễn Tuấn Anh

Phạm Lượng

Quách Nhơn

Thứ hai 16/9/2019

 

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

Làm việc tại cơ quan.

08h00: Tham dự hội nghị tập huấn xuất khẩu lao động.

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

C

 

14h00: Dự họp Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh. 

Làm việc tại cơ quan.

 

 

Thứ ba

17/9/2019

S

08h00: Làm việc với xã Quảng Công.

08h00: Kiểm tra các vị trí đề xuất trồng Sen và phát triển du lịch tại Quảng Lợi và Quảng Vinh (Cả ngày).

08h00: Tham dự tập huấn xuất khẩu lao động.

09h00: Họp Hội đồng Khoa học và Công nghệ.

08h00: Đi cơ sở.

08h00: Đi cơ sở.

C


13h00: Đi cơ sở.

 

 

14h00: Kiểm tra Quy chế dân chủ tại Trung tâm Văn hóa – TT và TT huyện.

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan.

Thứ tư 18/9/2019

S

08h00: Họp bàn về mô hình trồng sen. 

08h00: Họp chấn chỉnh công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thị trấn Sịa.

Làm việc tại cơ quan.

08h00: Khảo sát nắm tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND huyện năm 2019 và kết quả giải quyết các kiến nghị, đề xuất của cử tri tại kỳ hợp thứ 8, tại xã Quảng Thái.

08h00: Khảo sát nắm tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND huyện năm 2019 và kết quả giải quyết các kiến nghị, đề xuất của cử tri tại kỳ hợp thứ 8, tại xã Quảng Thái.

C

16h00: Làm việc với Sở Nội vụ về công tác CCHC.

14h00: Họp thông qua Quy hoạch khu thể dục, thể thao trung tâm xã Quảng Ngạn.

14h00: Hợp rà soát báo cáo KT-XH 2020-2025.
16h00: Làm việc với Sở Nội vụ về công tác CCHC. 

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan.

Thứ năm

19/9/2019

S

08h00: Họp Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện.

08h00: Làm việc với hệ thống chính trị thôn Khuông Phò Đông, xã Quảng Phước về việc xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu. 

08h00: Họp Ban chỉ đạo Quy chế dân chủ huyện.

08h00: Họp Ban chỉ đạo Quy chế dân chủ huyện.

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

C

13h30: Dự họp UBND tỉnh.

 

14h00: Tổng kết Ban chỉ đạo Điều tra Dân số và nhà ở.

Làm việc tại cơ quan.

 

Thứ sáu 20/9/2019

S

07h30: Tiếp công dân tại trụ sở 

 

08h00: Làm việc với Sở Nội vụ về địa giới hành chính.

07h30: Tiếp công dân tại trụ sở.

Làm việc tại cơ quan.

C

15h00: Làm việc với Chi cục Thuế Hương Điền.

15h00: Làm việc với Chi cục Thuế Hương Điền.

15h00: Làm việc với Chi cục Thuế Hương Điền

14h00: Tham gia Đoàn giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND huyện tại phòng Tài nguyên và Môi trường.

15h00: Làm việc với Chi cục Thuế Hương Điền.

14h00: Tham gia Đoàn giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND huyện tại phòng Tài nguyên và Môi trường.

15h00: Làm việc với Chi cục Thuế Hương Điền.

 

Thứ bảy

21/9/2019

S

 

07h30: Trực giải quyết công việc.

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày