Tuần thứ 37 (từ ngày 09/9/2019 đến ngày 14/8/2019)
Ngày cập nhật 09/09/2019

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Ngày

Nguyễn Đình Đức

Trương Duy Hải

Nguyễn Tuấn Anh

Phạm Lượng

Quách Nhơn

Thứ hai 09/9/2019

 

08h00: Giao ban tuần.

08h00: Giao ban tuần.

08h00: Giao ban tuần.

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

C

Làm việc tại cơ quan.

14h00: Họp tiểu ban phục vụ đại hội. 

14h00: Họp tiểu ban phục vụ đại hội. 

14h00: Họp tiểu ban phục vụ đại hội. 

 

Thứ ba

10/9/2019

S

07h30: Tiếp dân tại trụ sở.

Làm việc tại cơ quan.

08h00: Làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông.

08h00: Giao ban cụm an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu tại xã Quảng Vinh, xã Quảng Phú.

08h00: Giao ban cụm an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu tại xã Quảng Vinh, xã Quảng Phú.

C

14h00: Khảo sát kênh mương thủy lợi tại thị trấn Sịa.

14h00: Họp Hội đồng thẩm định 10 dự án chuỗi giá trị.

14h00: Làm việc với Trung tâm GDNN – GDTX.

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan.

Thứ tư 11/9/2019

S

08h00: Họp Hội đồng tuyển dụng viên chức.

07h30: Kiểm tra tình hình các hồ chứa, phương án phòng, chống bão lụt (Cả ngày).

07h30: Dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019.

08h00: Họp Hội đồng tuyển dụng viên chức.

 

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

C

13h00: Làm việc với Đoàn kiểm tra của Trung ương về Chương trình mục tiêu quốc gia tại tỉnh.

 

Làm việc tại cơ quan

13h30: Đi cơ sở tại xã Quảng Thọ.

 

Thứ năm

12/9/2019

S

08h00: Làm việc với Đoàn kiểm tra chương trình mục tiêu quốc gia của Bộ VH, TT và DL.

08h00: Dự họp dự án hiện đại hóa ngành lâm nghiệp và trồng rừng ngập mặn trên địa bàn tỉnh tại UBND tỉnh. 

08h00: Dự Hội nghị phổ biến Luật phòng, chống tác hại rượu, bia..

08h00: Giao ban HĐND tỉnh tại huyện Phú Vang. 

08h00: Giao ban HĐND tỉnh tại huyện Phú Vang. 

C

13h30: Hội nghị sơ kết 10 năm xây dựng nền QPTD giai đoạn 2009-2019.

14h00: Họp soát xét vườn mẫu.

16h00: Tham dự Chương trình Đêm hội trăng rằm tại Quảng Ngạn.

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan.

Thứ sáu 13/9/2019

S

08h00: Họp Thường trực Huyện ủy.

08h00: Tiếp công dân tại xã Quảng Vinh.

08h00: Họp Ban Thường vụ, Ban chấp hành Hội Khuyến học huyện.

08h00: Tiếp công dân tại xã Quảng Vinh.

07h30: Đi cơ sở (Cả ngày)

C

13h30: Họp Thường vụ Huyện ủy.

13h30: Họp Thường vụ Huyện ủy.

13h30: Họp Thường vụ Huyện ủy.

16h30: Tham dự Chương trình Đêm hội trăng rằm tại xã Quảng Ngạn.

13h30: Họp Thường vụ Huyện ủy.

 

Thứ bảy

14/9/2019

S

07h30: Trực giải quyết công việc.

08h00: Họp triển khai thực hiện Chỉ thị 11 của Thủ tướng Chính phủ  đánh giá công tác quản lý nhà nước về thị trường bất động sản tại tỉnh.

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày