Tuần thứ 34 (từ ngày 19/8/2019 đến ngày 24/8/2019)
Ngày cập nhật 19/08/2019

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Ngày

Nguyễn Đình Đức

Trương Duy Hải

Nguyễn Tuấn Anh

Phạm Lượng

Quách Nhơn

Thứ hai 19/8/2019  

 

08h00: Dự họp HĐND tỉnh.

08h00: Rà soát công tác tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

08h00: Dự họp HĐND tỉnh.

Làm việc tại cơ quan.

C

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan.

 

Làm việc tại cơ quan.

13h30: Đi cơ sở.

Thứ ba

20/8/2019

S

07h30: Dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

09h00: Làm việc với Dự án do tổ chức AVI, Úc tài trợ.

07h30: Dự họp Ban chỉ đạo dự an Trường Sơn Xanh tại tỉnh.

08h00: Dự hội nghị trực tuyến sơ kết Chỉ thị 40 CT-TW.

07h30: Dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

08h00: Dự hội nghị trực tuyến sơ kết Chỉ thị 40 CT-TW.

C

Làm việc tại cơ quan.

 

Làm việc tại cơ quan.

13h30: Tham gia Đoàn giám sát Huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã Quảng Lợi.

 

Làm việc tại cơ quan.

Thứ tư 21/8/2019

S

08h00: Họp Thường trực Huyện ủy.

08h00: Làm việc với UBND xã Quảng Thành.

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan.

07h30: Đi cơ sở (Cả ngày).

C

14h00: Họp Tiểu ban văn kiện.

14h00: Dự tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới xã Quảng Công.

14h00: Họp Tiểu ban văn kiện.

14h00: Họp Tiểu ban văn kiện.

 

Thứ năm

22/8/2019

S

10h00: Dự lễ ký kết tài trợ xi măng của công ty cổ phần Đông Lâm cho Chương trình NTM.

08h00: Dự công bố kết luận Thanh tra xã Quảng Ngạn.

08h00: Kiểm tra công tác hỗ trợ các gia đình chính sách, có công cách mạng.

08h00: Khảo sát tình hình thực hiện các kiến nghị, đề xuất tại kỳ họp lần thứ 8 và các kỳ họp lần trước tại xã Quảng Công, Quảng Ngạn.

07h30: Đi cơ sở (Cả ngày).

C

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan.

13h30: Kiểm tra trường Mầm non Quảng Công và kiểm tra công tác tôn giáo.

13h30: Đi cơ sở tại xã Quảng Thọ.

 

Thứ sáu 23/8/2019

S

07h30: Đi cơ sở.

08h00: Giám sát Đảng ủy thị trấn Sịa về Nghị quyết 08-NQ/HU.

08h00: Dự Hội n ghị tổng kết năm học 2018-2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2019-2020.

07h30: Dự Hội nghị giao ban HĐND cấp tỉnh, huyện tại huyện Phú Vang.

07h30: Dự Hội nghị giao ban HĐND cấp tỉnh, huyện tại huyện Phú Vang.

C

Đi công tác tại tỉnh Đồng Tháp ( Đến hết ngày 26/8/2019 ).

Làm việc tại cơ quan.

14h00: Tham dự Chương trình " Hành trình tiếp sức đến trường của CLB thiện nguyện Acecharity.

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan.

Thứ bảy

24/8/2019

S

 

07h30: Trực giải quyết công việc.

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày