Tuần thứ 33 (từ ngày 12/8/2019 đến ngày 17/8/2019)
Ngày cập nhật 12/08/2019

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Ngày

Nguyễn Đình Đức

Trương Duy Hải

Nguyễn Tuấn Anh

Phạm Lượng

Quách Nhơn

Thứ hai 12/8/2019  

 

08h00: Giao ban tuần.

08h00: Giao ban tuần.

08h00: Giao ban tuần.

07h30: Báo cáo chính trị hè tại các trường thuộc xã Quảng An.

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

C

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan.

14h00: Dự họp Trung tâm hành chính công.

Làm việc tại cơ quan.

 

Thứ ba

13/8/2019

S

08h00: Dự họp bàn phương án quy hoạch tổng mặt bằng Trường Tiểu học số 1 thị trấn Sịa.

07h30: Đi cơ sở (cả ngày).

08h00: Dự họp bàn phương án quy hoạch tổng mặt bằng Trường Tiểu học số 1 thị trấn Sịa.

07h30: Báo cáo chính trị hè tại các trường thuộc xã Quảng Lợi.

Làm việc tại cơ quan

C

13h30: Dự họp tại UBND tỉnh.

 

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan.

13h00: Đi cơ sở.

Thứ tư 14/8/2019

S

08h00: Làm việc với thị trấn Sịa khảo sát hệ thống kênh mương thủy lợi.

Làm việc tại cơ quan.

07h30: Dự Hội thi Rung chuông vàng: Tuổi trẻ Thừa Thiên Huế chung tay xây dựng nông thôn mới 2019.

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

C

Làm việc tại cơ quan.

14h00: Làm việc với xã Quảng Ngạn về quy hoạch đất thể thao.

14h00: Họp bàn rà soát công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia năm 2019.

13h30: Báo cáo chính trị hè tại trường Trung tâm GD nghề nghiệp - GD thường xuyên.

 

Thứ năm

15/8/2019

S

07h30: Làm việc với Tổ thẩm định Đề án vị trí việc làm của tỉnh.

Làm việc tại cơ quan.

08h00: Dự Sơ kết 6 tháng phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.

07h30: Báo cáo chính trị hè tại các trường thuộc xã Quảng Thọ.

07h30: Đi cơ sở (Cả ngày).

C

14h00: Làm việc với Đoàn kiểm tra của Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

14h00: Làm việc với Đoàn kiểm tra của Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

14h00: Họp rà soát các danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2015 khối VH-XH.

Làm việc tại cơ quan.

 

Thứ sáu 16/8/2019

S

07h30: Đi cơ sở (cả ngày).

07h30: Đi cơ sở (cả ngày).

07h30: Tiếp công dân tại xã Quảng Lợi.

07h30: Báo cáo chính trị hè tại trường THPT Nguyễn Chí Thanh.

07h30: Tiếp dân tại xã Quảng Lợi.

C

 

 

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan.

Thứ bảy

17/8/2019

S

 

 

07h30: Trực giải quyết công việc.

 

 

C

 

 

 

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày