Tuần thứ 32 (từ ngày 05/8/2019 đến ngày 10/8/2019)
Ngày cập nhật 05/08/2019

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Ngày

Nguyễn Đình Đức

Trương Duy Hải

Nguyễn Tuấn Anh

Phạm Lượng

Quách Nhơn

Thứ hai 05/8/2019  

 

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan.

C

14h00: Họp bàn Dự án xây dựng đường ven sông Bồ 

14h00: Dự họp sơ kết Ban An toàn giao thông tại tỉnh.

14h00: Họp Chi bộ.

13h30: Dự Đoàn giám sát của Huyện ủy tại xã Quảng Lợi.

14h00: Họp Chi bộ.

Thứ ba

06/8/2019

S

Làm việc tại cơ quan.

07h30: Làm việc tại cơ quan (cả ngày).

Làm việc tại cơ quan.

07h30: Làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

07h30: Đi cơ sở (Cả ngày). 

C

14h00: Họp công bố Quyết định số 520/QĐ-TTCP ngày 26/7/2019 của Thanh tra Chính phủ về việc thanh tra việc thực hiện pháp luật về quản lý, sử dụng đất, khai thác khoáng sản và quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh. 

 

13h00: Đi cơ sở.

 

 

Thứ tư 07/8/2019

S

08h00: Dự Hội nghị Huyện ủy. 

08h00: Dự Hội nghị Huyện ủy. 

08h00: Dự Hội nghị Huyện ủy. 

08h00: Dự Hội nghị Huyện ủy. 

08h00: Dự Hội nghị Huyện ủy. 

C

14h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy. 

14h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy. 

14h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy. 

14h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy. 

Làm việc tại cơ quan.

Thứ năm

08/8/2019

S

08h00: Họp Ban chỉ đạo Nông thôn mới.

08h00: Họp Ban chỉ đạo Nông thôn mới. 

07h30: Kiểm tra công tác trồng cây xanh trên địa bàn huyện. 

08h00: Dự họp BCĐ xây dựng nông thôn mới huyện.

Làm việc tại cơ quan.

C

13h30: Hội nghị sơ kết 6 tháng triển khai thực hiện Đề án Ngày Chủ nhật xanh.

13h30: Hội nghị sơ kết 6 tháng triển khai thực hiện Đề án Ngày Chủ nhật xanh.

13h30: Hội nghị sơ kết 6 tháng triển khai thực hiện Đề án Ngày Chủ nhật xanh.

13h30: Hội nghị sơ kết 6 tháng triển khai thực hiện Đề án Ngày Chủ nhật xanh.

13h30: Hội nghị sơ kết 6 tháng triển khai thực hiện Đề án Ngày Chủ nhật xanh.

Thứ sáu 09/8/2019

S

08h00: Họp Tiểu ban văn kiện chuẩn bị Đại hội.

08h00: Tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018. 

08h00: Dự tổng kết năm học 2018-2019 tại Sở Giáo dục và Đào tạo

07h30: Đi cơ sở. 

08h00: Dự Hội thi Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ giỏi cấp huyện. 

C

14h00: Dự họp Đảng ủy Quân sự huyện.

Làm việc tại cơ quan.

13h30: Dự làm việc Ban Pháp chế HĐND tỉnh. 

13h30: Dự làm việc Ban Pháp chế HĐND tỉnh. 

13h30: Dự làm việc Ban Pháp chế HĐND tỉnh 

Thứ bảy

10/8/2019

S

 

07h30: Trực giải quyết công việc.

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày