Tuần thứ 22 (từ ngày 27/5/2019 đến ngày 01/6/2019)
Ngày cập nhật 27/05/2019

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

.

Nguyễn Đình Đức

Trương Duy Hải

Nguyễn Tuấn Anh

Lê Ngọc Đức

Quách Nhơn

Thứ hai 27/5/2019

 

08h00: Họp bàn về giải quyết lấn chiếm đất tôn giáo và phòng chống dịch tả lợn Châu Phi.

08h00: Họp bàn về giải quyết lấn chiếm đất tôn giáo và phòng chống dịch tả lợn Châu Phi. .

08h00: Họp bàn về giải quyết lấn chiếm đất tôn giáo và phòng chống dịch tả lợn Châu Phi. .

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

C

Làm việc tại cơ quan.

14h00: Họp Ban chỉ đạo xây dựng Bảng giá đất 5 năm, giai đoạn 2020-2024 của tỉnh.

Làm việc tại cơ quan.

 

 

Tứ ba

28/5/2019

S

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

07h30: Kiểm tra chống dịch tả lợn Châu Phi (Cả ngày).

06h30: Tham dự lễ phát động Thàng hành động vì trẻ em năm 2019.

07h30: Đi cơ sở (Cả ngày).

06h30: Tham dự lễ phát động Thàng hành động vì trẻ em năm 2019.

C

 

 

Làm việc tại cơ quan.

 

Làm việc tại cơ quan.

Thứ tư 29/5/2019

S

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

08h00: Dự Lễ phát động đợt tổng vệ sinh tiêu độc, khử trùng môi trường trên địa bàn tỉnh.

09h00: Dự Khai mạc trại sáng tác Văn học nghệ thuật lần thứ 3 năm 2019.

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

Làm việc tại cơ quan.

C

 

14h00: Họp bàn điều chỉnh phương án chuyển đổi mô hình quản lý chợ Trung tâm thương mại huyện.

Làm việc tại cơ quan.

 

07h30: Đi cơ sở.

Thứ năm

30/5/2019

S

Họp TT.Huyện ủy.

08h00: Họp bàn giải quyết đất trang trại. 

08h00: Dự tổng kết cuộc thi Sáng tạo Thanh, thiếu niên, nhi đồng năm 2019.

07h30: Đi cơ sở (Cả ngày).

07h30: Đi cơ sở

C

13h30: Họp UBND huyện.

13h30: Họp UBND huyện.

13h30: Họp UBND huyện.

 

13h30: Họp UBND huyện.

Thứ sáu 31/5/2019

S

08h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

08h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

07h00: Dự lễ mitting Ngày thế giới không thuốc lá.

Làm việc tại cơ quan.

07h00: Dự lễ mitting Ngày thế giới không thuốc lá.

C

14h00: Họp Chi bộ.

14h00: Hội nghị triển khai Quỹ phòng, chống thiên tai. 

14h00: Họp Chi bộ.

14h00: Họp Chi bộ.

14h00: Họp Chi bộ.

Thứ bảy

01/6/2019

S

07h30 Trực giải quyết công việc.

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày