Tuần thứ 21 (từ ngày 20/5/2019 đến ngày 25/5/2019)
Ngày cập nhật 20/05/2019

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Ngày

Nguyễn Đình Đức

Trương Duy Hải

Nguyễn Tuấn Anh

Lê Ngọc Đức

Quách Nhơn

Thứ hai 20/5/2019

 

08h00: Hội ý Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện.

09h00: Họp bàn phương án phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện.

08h00: Hội ý Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện.

09h00: Họp bàn phương án phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện.

07h00: Tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng đối tượng 2 (từ 06/5 đến 24/5/2019).

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

07h30: Tiếp công dân tại trụ sở. 

C

14h00: Làm việc với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.. 

14h00: Kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp.

 

 

Làm việc tại cơ quan. 

Thứ ba

21/5/2019

S

08h00: Làm việc với Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh. 

08h00: Kiểm tra, khảo sát để đầu tư hệ thống phòng cháy, chữa cháy tại cụm công nghiệp Bắc An Gia.

 

07h30: Đi cơ sở (Cả ngày).

Làm việc tại cơ quan. 

C

14h00: Làm việc với Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh.

14h00: Họp giải quyết một số vướng mắc trong thực hiện chế độ ưu đãi người có công.

 

 

14h00: Làm việc với Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh.

Thứ tư 22/5/2019

S

08h00: Làm việc với Tổ công tác đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng.

Làm việc tại cơ quan. 

 

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

C

13h30: Họp bàn về các công trình đầu tư công lĩnh vực thủy lợi giai đoạn 2021 - 2025. 

14h00: Làm việc với Sở Tài nguyên-Môi trường và các Đơn vị tư vấn triển khai công tác xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

 

 

 

Thứ năm

23/5/2019

S

08h00: Giao ban Khối Nội chính. 

07h30: Đi cơ sở (cả ngày).

 

07h30: Đi cơ sở (Cả ngày).

07h30: Đi cơ sở (Cả ngày).

C

Làm việc tại cơ quan.

 

 

 

 

Thứ sáu 24/5/2019

S

08h00: Dự Đại hội UBMTTQVN huyện. 

08h00: Dự Đại hội UBMTTQVN huyện. 

 

08h00: Dự Đại hội UBMTTQVN huyện. 

08h00: Dự Đại hội UBMTTQVN huyện. 

C

13h00: Đi cơ sở.

14h00: Đối thoại giải quyết vướng mắc về đất đai của hộ ông Phan Thanh, xã Quảng Phước.

 

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan.

Thứ bảy

25/5/2019

S

07h30 Trực giải quyết công việc.

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày