Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Khen thưởng đối với 01 tập thể và 02 cá nhân đã có thành tích trong thực hiện phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, giai đoạn 2014 - 2019
Ngày cập nhật 08/05/2019

Ngày 24 tháng 4 năm 2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền đã ban hành Quyết định số 835/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cho 01 tập thể và 02 cá nhân đã có nhiều thành tích trong thực hiện phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, giai đoạn 2014 - 2019

I. TẬP THỂ

01.

Tập thể Chi hội Cựu chiến binh thôn Phú Lễ, xã Quảng Phú.

II. CÁ NHÂN

01.

Ông Hồ Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Quảng Thái.

02.

Bà Trần Thị Liên, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh thôn Lai Lâm, xã Quảng Vinh.

                                (Tổng cộng danh sách này gồm 01 tập thể và 02 cá nhân)

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 12.585.548
Truy câp hiện tại 1.544