Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Khen thưởng đối với 03 tập thể và 05 cá nhân đã có thành tích trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tại xã Quảng Vinh
Ngày cập nhật 24/04/2019

Ngày 04 tháng 4 năm 2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền đã ban hành Quyết định số 638/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cho 03 tập thể và 05 cá nhân đã có nhiều thành tích trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tại xã Quảng Vinh

I. TẬP THỂ

01.

Nhân dân và cán bộ thôn Cổ Tháp, xã Quảng Vinh.

02.

Nhân dân và cán bộ thôn Đồng Bào, xã Quảng Vinh.

03.

Nhân dân và cán bộ thôn Lai Trung, xã Quảng Vinh.

II. CÁ NHÂN

01.

Ông Nguyễn Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Quảng Vinh.

02.

Ông Phan Văn Việt, Hội viên Hội Nông dân thôn Nam Dương, xã Quảng Vinh.

03.

Ông Nguyễn Hiểu, Hội viên Hội Nông dân thôn Ô Sa, xã Quảng Vinh.

04.

Ông Nguyễn Văn Chuyển, Trưởng thôn Đồng Bào, xã Quảng Vinh.

05.

Ông Đoàn Viết Cường, Trưởng thôn Sơn Tùng, xã Quảng Vinh.

                                   (Tổng cộng danh sách này gồm 03 tập thể và 05 cá nhân)

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 12.585.784
Truy câp hiện tại 1.581