Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Khen thưởng đối với 05 tập thể và 05 cá nhân đã có nhiều thành tích trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tại xã Quảng Thọ
Ngày cập nhật 24/04/2019

Ngày 04 tháng 4 năm 2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền đã ban hành Quyết định số 637/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cho 03 tập thể và 05 cá nhân đã có nhiều thành tích trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tại xã Quảng Thọ

I. TẬP THỂ

01.

Nhân dân và cán bộ thôn Tân Xuân Lai, xã Quảng Thọ.       

02.

Nhân dân và cán bộ thôn La Vân Hạ, xã Quảng Thọ.

03.

Nhân dân và cán bộ thôn Phước Yên, xã Quảng Thọ.

II. CÁ NHÂN

01.

Ông Hồ Xuân Chính, Hội viên Hội Cựu Chiến binh thôn Tân Xuân Lai, xã Quảng Thọ.

02.

Ông Nguyễn Thảo, Hội viên Hội Cựu Chiến binh thôn Niêm Phò, xã Quảng Thọ

03.

Ông Lê Phúc, Hội viên Hội Người Cao tuổi thôn Phò Nam, xã Quảng Thọ.

04.

Ông Phan Cư, Hội viên Hội Nông dân thôn Phò Nam B, xã Quảng Thọ.

05.

Ông Văn Công Phúc, Hội viên Hội Nông dân thôn La Vân Thượng, xã Quảng Thọ.

                                    (Tổng cộng danh sách này gồm 03 tập thể và 05 cá nhân)

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 12.585.711
Truy câp hiện tại 1.568