Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tiêm phòng vắc xin dại chó, quản lý chó nuôi và bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ nuôi chó năm 2019
Ngày cập nhật 01/04/2019
(hình minh họa)

Thực hiện Nghị định số 05/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ về phòng, chống bệnh dại ở động vật; Thông tư số 07/2017/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 5 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn; Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện “Chương trình Quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh dại giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế”; Công văn số 417/SNNPTNT-CCCNTY ngày 11 tháng 4 năm 2016 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc triển khai công tác quản lý chó nuôi trên địa bàn; Công văn số 565/UBND-TH ngày 07 tháng 02 năm 2014 của UBND tỉnh về triển khai bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ nuôi chó.

Căn cứ Kế hoạch số 87 KH-CCCNTY ngày 26 tháng 3 năm 2019 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tiêm phòng vắc xin dại chó, quản lý chó nuôi và bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ nuôi chó năm 2019, UBND huyện ban hành Kế hoạch triển khai kế hoạch tiêm phòng vắc xin dại chó, quản lý chó nuôi và bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ nuôi chó năm 2019 như sau: 

I. Mục tiêu:

- Tiêm phòng 100% số chó trong diện tiêm trên địa bàn huyện;

- Tạo miễn dịch chủ động cho đàn chó nhằm ngăn ngừa bệnh dại phát sinh và lây lan;

- 100% địa bàn thôn, tổ dân phố, xã quản lý được đàn chó nuôi.

II. Loại vắc xin tiêm phòng:

- Loại vắc xin tiêm phòng: vắc xin tiêm phòng theo hướng dẫn của Cục Thú y, sử dụng những loại vắcxin có chất lượng tốt để tiêm phòng bệnh dại ở chó như Rabisin, Rabigen-Mono,…

II. Đối tượng tiêm phòng, chỉ tiêu tiêm phòng và bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ nuôi chó:

- Đối tượng tiêm phòng: chó, mèo nuôi của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

Để nắm chắc số lượng và tiêm phòng triệt để, các đơn vị cần tổ chức thống kê đàn chó, mèo trước khi triển khai tiêm phòng. Trên cơ sở kết quả tiêm phòng dại năm 2018 và chỉ tiêu giao của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, UBND huyện phân bổ chỉ tiêu tiêm phòng dại chó và bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ nuôi chó

(Có phụ lục kèm theo).

III. Thời gian tiêm phòng:

- Từ ngày 30/3 đến ngày 05/4/2019 họp triển khai, điều tra, thống kê đến từng hộ có nuôi chó.

- Từ ngày 06/4 đến ngày 20/4/2019 tiêm đại trà.

- Từ ngày 21/4 đến ngày 25/4/2019 tiêm vét.

- Xử lý những hộ không chấp hành và diệt chó không tiêm phòng xong trước ngày 30/4/2019.

Ngoài tiêm phòng trong đợt chính cần phải tiêm bổ sung thường xuyên cho số chó, mèo nuôi mới và chưa được tiêm phòng trong vụ chính.

IV. Quy trình kỹ thuật:

Văc xin nhận từ Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện về phải được bảo quản trong phích lạnh, sử dụng đúng quy trình kỹ thuật đã hướng dẫn của nhà sản xuất, tiêm phòng đúng liều lượng, văc xin phải được che kín, giữ ẩm, tránh ánh sáng trực tiếp, sử dụng hết trong ngày, theo dõi xử lý kịp thời các phản ứng sau khi tiêm phòng nếu có, ghi chép sổ sách và cấp phiếu tiêm phòng đầy đủ cho chủ nuôi.

V. Giá dịch vụ tiêm phòng:

- Tiêm tập trung: 35.000đ/con; tiêm tại nhà: 40.000đ/con; tiêm vét 50.000đ/con; (bao gồm: tiền vắc xin, bảo quản, hao hụt vắc xin, vận chuyển, công tiêm phòng, thống kê, tuyên truyền, điều hành chỉ đạo, ghi chép biên bản, biểu mẫu, xử lý phản ứng sau khi tiêm…)

 - Mức đóng bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ nuôi chó là 10.000đ/con; mức chi trả chi phí cho người đi tiêm phòng dại 500.000đ/vụ tổn thất, chi phí truyền huyết thanh 1.000.000đ/vụ tổn thất theo Công văn số 84/HUE-QLNV&BT về việc triển khai Bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ nuôi chó ngày 12/3/2019 của Công ty Bảo hiểm PVI Huế.

VI. Tổ chức thực hiện

1. UBND các xã, thị trấn

- Tổ chức họp triển khai công tác tiêm phòng, thống kê đàn chó; đồng thời phân công các thành viên Ban chỉ đạo về từng địa bàn phối hợp với Ban Chăn nuôi-Thú y, Trưởng thôn để triển khai tiêm phòng và bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ nuôi chó; tuyên truyền sâu rộng, liên tục trên các phương tiện thông tin đại chúng đến các chủ nuôi để tiêm phòng đạt kết quả tốt, thông báo lịch tiêm phòng cụ thể đến các thôn, tổ dân phố, đội và khu dân cư để mọi người nắm thông tin và đưa chó đến địa điểm tập trung hoặc bắt giữ chó tại nhà để tiêm phòng.

- Để đảm bảo chất lượng văc xin, an toàn cho người tham gia tiêm phòng, tiết kiệm thời gian cho chủ nuôi, các địa phương cần tổ chức tiêm phòng tập trung. Phải rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, đối chiếu số chó đã tiêm với sổ thống kê sau mỗi ngày để biết số chó chưa tiêm và thông báo đến các chủ nuôi bắt chó để tiêm.

- Chỉ đạo các ban ngành liên quan, Ban Chăn nuôi-Thú y, Trưởng thôn,Tổ trưởng dân phố tổ chức xử lý các trừờng hợp không chấp hành và diệt những chó không tiêm phòng với bất cứ lý do gì. Chủ nuôi trốn tránh việc tiêm phòng dại cho chó, ngoài bị xử lý theo quy định của pháp luật còn phải trả mọi chi phí cho việc tổ chức diệt chó.

- Tổ chức tiêm phòng vét cho những hộ chưa tiêm phòng trong vụ và có kế hoạch tổ chức tiêm phòng bổ sung thường xuyên quanh năm cho chó mới lớn, mới nuôi để tạo được được miễn dịch khép kín và phòng chống bệnh dại có hiệu quả.

- Phân công theo dõi, giám sát tình hình bệnh dại ở chó, mèo. Đối với người bị nghi chó dại cắn phải có các biện pháp hướng dẫn xử lý kịp thời cũng như đi tiêm phòng để đảm bảo an toàn.

- Chỉ đạo Thôn trưởng, Tổ trưởng dân phố ghi chép đầy đủ vào sổ quản lý số lượng chó nuôi của mỗi hộ gia đình, đặc điểm nhận dạng, số lượng chó được tiêm phòng dại và chưa được tiêm phòng dại, lý do chó chưa được tiêm phòng dại để có biện pháp xử lý, nâng cao hiệu quả công tác tiêm phòng dại và giám sát bệnh dại.

 - Chỉ đạo Ban Chăn nuôi - Thú y khi tiêm phòng xong, cấp cho chủ nuôi giấy Chứng nhận tiêm phòng (1giấy/1con). Giấy Chứng nhận tiêm phòng phải ghi đầy đủ các thông tin (cả phần gốc và phần phát cho chủ nuôi): họ tên chủ hộ, đặc điểm, ngày tiêm phòng…và nộp lại phần gốc cho Chi cục (qua Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện) lưu làm cơ sở giám sát dịch bệnh và tiêm phòng sau này.

2. Phòng Nông nghiệp – PTNT; Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện:

- Phối hợp với UBND các xã, thị trấn và các ban ngành liên quan tăng c­ường công tác tuyên truyền để chủ vật nuôi tự giác chấp hành, tổ chức triển khai tiêm phòng văc xin dại chó có hiệu quả.

- Chuẩn bị đầy đủ văc xin, phân công cán bộ về cơ sở hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra công tác tiêm phòng đảm bảo kỹ thuật và đúng thời gian quy định.

 3. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện

Thường xuyên thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành cho mọi người về công tác tiêm phòng dại trên địa bàn.

4. Thủ trư­ởng các ban ngành liên quan, các thành viên Ban chỉ đạo huyện

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình phối hợp với Phòng Nông nghiệp - PTNT, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện, UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai tốt công tác tiêm phòng dại.

Phòng Nông nghiệp - PTNT và Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện có trách nhiệm theo dõi báo cáo tình hình thực hiện về UBND huyện.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 12.585.612
Truy câp hiện tại 1.560