Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Khen thưởng đối với 03 tập thể và 05 cá nhân đã có nhiều thành tích trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tại xã Quảng Phước
Ngày cập nhật 25/03/2019

Ngày 25 tháng 3 năm 2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền đã ban hành Quyết định số 568/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cho 03 tập thể và 05 cá nhân đã có nhiều thành tích trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tại xã Quảng Phước

I. TẬP THỂ

01.

Nhân dân và cán bộ xã Quảng Phước.                      

02.

Nhân dân và cán bộ thôn Thủ Lễ 3, xã Quảng Phước.

03.

Nhân dân và cán bộ thôn Lâm Lý, xã Quảng Phước.

II. CÁ NHÂN

01.

Ông Phan Ngọc Vui, Hội viên Hội Cựu Chiến binh thôn Thủ Lễ 2, xã Quảng Phước.

02.

Ông Nguyễn Bá Phước, Hội viên Hội Nông dân thôn Khuông Phò Đông, xã Quảng Phước.

03.

Ông Phan Thí, Hội viên Hội Nông dân thôn Thủ Lễ 3, xã Quảng Phước.

04.

Bà Phan Thị Dỏ, Hội viên Hội Người Cao tuổi thôn Thủ Lễ 3, xã Quảng Phước.

04.

Ông Trần Đức Duyệt, Hội viên Hội Người Cao tuổi thôn Lâm Lý, xã Quảng Phước.

                                    (Tổng cộng danh sách này gồm 03 tập thể và 05 cá nhân)

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 13.146.649
Truy câp hiện tại 3.214