Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức Kỳ họp bất thường lần thứ 3
Ngày cập nhật 21/03/2019

           Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; theo đề nghị của UBND huyện; ngày 20/3/2019, HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức Kỳ họp bất thường lần thứ 3.

           Tại kỳ họp này, HĐND huyện đã xem xét, thảo luận và ban hành Nghị quyết về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

           Việc thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất lần này có ý nghĩa quan trọng, đây là căn cứ mang tính pháp lý, làm cơ sở phân bổ hợp lý quỹ đất, sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả cao và bền vững đất đai, thiết lập các hành lang pháp lý cho việc thu hồi đất, giao đất, chuyển mục đích sử dụng, chuyển đổi, chuyển nhượng quyền sử dụng đất,... 

            Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Phan Cảnh Dư, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị UBND huyện khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch theo đúng quy định để có sở triển khai thực hiện. Đồng thời, đề nghị UBND và các cơ quan, đơn vị liên quan cần phối hợp chặt chẽ, làm tốt công tác phổ biến, tuyên truyền nội dung nghị quyết của HĐND huyện đến toàn thể cử tri huyện nhà; đồng thời, sớm triển khai thực hiện tốt các nội dung, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của HĐND huyện đã đề ra. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu và các đại biểu HĐND huyện phối hợp Ban thường trực UMMTTQ Việt Nam huyện thường xuyên giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo nhiệm vụ, quyền hạn đã được pháp luật quy định.

 
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 13.167.526
Truy câp hiện tại 5.769