Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động khai thác, vận chuyển cát, sỏi trái phép trên địa bàn
Ngày cập nhật 16/03/2019
(hình minh họa)

Trong thời gian qua, công tác quản lý khai thác, vận chuyển cát sỏi trên địa bàn huyện đã có những chuyển biến tích cực, qua đó đã góp phần quan trọng vào việc đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Tuy vậy, do nhu cầu xây dựng tăng cao và việc đóng cửa một số mỏ khai thác cát, sỏi ở sông Hương nên hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết, tiêu thụ cát, sỏi trái phép vẫn còn diễn ra ở một số địa phương trên địa bàn huyện.

Để tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động khai thác, vận chuyển và tiêu thụ cát, sỏi theo đúng quy định của pháp luật; ngày 13/3/2019, UBND huyện đã ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động khai thác, vận chuyển cát, sỏi trái phép trên địa bàn.

Trong đó, UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng cơ quan, ban ngành cấp huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể như sau:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 25/3/2017 của UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý Nhà nước đối với hoạt động khai thác, vận chuyển cát, sỏi lòng sông, bãi bồi trái phép trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Thông báo số 28/TB-UBND ngày 22/02/2019 của UBND tỉnh về kết luận của đồng chí Phan Thiên Định - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra thực địa việc khai thác khoáng sản tại bãi bồi Lương Quán, phường Thủy Biều, thành phố Huế và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên có liên quan.

 2. Việc khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình phải thực hiện đảm bảo theo đúng quy định tại Quyết định số 98/2017/QĐ-UBND ngày 01/12/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định về quản lý, cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Phòng Tài nguyên - Môi trường

Chủ trì, phối hợp với Công an huyện và UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các phương tiện và chủ phương tiện khai thác, vận chuyển và kinh doanh cát, sỏi vi phạm các quy định của pháp luật; đồng thời, tham mưu UBND huyện củng cố, kiện toàn và duy trì tốt hoạt động của Đoàn kiểm tra liên ngành về khai thác, vận chuyển cát, sỏi trái phép trên địa bàn.

Định kỳ hàng quý (trước ngày 20 tháng cuối quý) tổng hợp số liệu báo cáo về tình hình và kết quả triển khai thực hiện, gửi về UBND huyện để có cơ sở chỉ đạo giải quyết kịp thời.

 

4. Phòng Kinh tế - Hạ tầng

- Kiểm tra, rà soát, tham mưu cắm các biển báo giới hạn tải trọng tại các tuyến đường chính trên địa bàn huyện, đặc biệt là tuyến đường đi vào bãi rác huyện, đường tránh lũ và các tuyến đường ở khu vực trang trại vùng cát nội đồng,… để tránh tình trạng xe vận chuyển cát, sỏi, vật liệu xây dựng,… quá tải làm hư hỏng đường.

- Thường xuyên kiểm tra, đề xuất UBND huyện xử lý nghiêm các điểm tập kết cát, sỏi trái phép, đặc biệt là ở khu vực trang trại, vùng ven sông Bồ.

5. Phòng Nông nghiệp và PTNT

Phối hợp với phòng Tài nguyên - Môi trường và các cơ quan, đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra, xử lý các trường hợp lợi dụng việc đào hồ nuôi trồng thủy sản và việc nạo vét kênh mương, thủy lợi... để khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trái phép; đồng thời, tham mưu UBND huyện tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 447/CT-TTg ngày 25/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều và quản lý việc khai thác, vận chuyển, kinh doanh cát, sỏi gây ảnh hưởng đến an toàn đê điều.

6. Công an huyện

- Tiếp tục chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường và các cán bộ, chiến sỹ Công an trong Đoàn kiểm tra liên ngành về khai thác, vận chuyển cát sỏi trái phép nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm về khai thác, vận chuyển cát, sỏi trái phép, đặc biệt trên khu vực Sông Bồ, vùng trang trại và vùng cát ven biển.

- Duy trì tốt đường dây nóng tiếp nhận những phản ánh về vi phạm trong hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết cát, sỏi trái phép để chỉ đạo các Đội nghiệp vụ liên quan phối hợp với phòng Tài nguyên - Môi trường, các ngành liên quan và UBND các xã, thị trấn nhằm xử lý, giải quyết kịp thời các hành vi vi phạm.

7. UBND các xã, thị trấn

- Bố trí lực lượng thường xuyên kiểm tra nhằm phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm các hoạt động khai thác, vận chuyển cát, sỏi trái phép thuộc địa bàn quản lý. Địa phương nào để tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép xảy ra, tùy theo mức độ vi phạm thì Chủ tịch UBND và Trưởng Công an địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện.

- Thường xuyên tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục để người dân và các chủ phương tiện nghiêm túc thực hiện tốt nội dung Chỉ thị này và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên liên quan.

8. Đề nghị UBMTTQ Việt Nam huyện và các đoàn thể, các cơ quan, ban ngành cấp huyện liên quan

Tùy theo chức năng, quyền hạn của mình có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức cho người dân, từ đó chấp hành tốt các quy định của pháp luật trong việc khai thác cát, sỏi và nạo vét kết hợp tận thu cát, sỏi, khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 13.146.827
Truy câp hiện tại 3.262