Tuần thứ 11 (từ ngày 11/3/2019 đến ngày 16/3/2019)
Ngày cập nhật 12/03/2019

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC
 

Ngày

Nguyễn Đình Đức

Trương Duy Hải

Nguyễn Tuấn Anh

Lê Ngọc Đức

Quách Nhơn

Thứ hai 11/3/2019

 

07h30: Tiếp công dân tại trụ sở. 

07h30: Làm việc tại cơ quan (Cả ngày). 

09h00: Họp bàn tổ chức lễ phát động Chiến dịch và đợt tăng cường truyền thông dân số năm 2019.

 Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

C

15h00: Làm việc với Sở NN và PTNT tỉnh.

 

13h30: Đi kiểm tra các đơn vị trường học.

14h00: Làm việc vớiQuảng Thọ. 

 

Tứ ba

12/3/2019

S

07h30: Làm việc tại cơ quan (Cả ngày). 

07h30: Đi cơ sở (Cả ngày). 

07h30: Tham dự hội nghị tập huấn về xử phạt vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn huyện.

07h30: Họp tại Tỉnh ủy.

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

C

 

 

14h00:  Dự Lễ khai trương Trục liên thông văn bản quốc gia.

14h00: Làm việc với  tại xã Quảng Thái.

 

Thứ tư 13/3/2019

S

08h00: Làm việc với xã Quảng Thọ về xây dựng xã NTM nâng cao. 

08h00: Họp Ban Chỉ đạo chống thất thu thuế.

Làm việc tại cơ quan.

08h00: Làm việc với  xã Quảng Lợi. 

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

C

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan.

14h00: Dự Hội nghị về tổng điều tra Dân số và Nhà ở (Trực tuyến tại huyện).

14h00: Làm việc vớiQuảng Vinh. 

 

Thứ năm

14/3/2019

S

08h00: Dự họp Tỉnh ủy về tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. 

08h00: Tiếp công dân tại xã Quảng Phước. 

 Làm việc tại cơ quan.

08h00: Làm việc với  xã Quảng Ngạn. 

08h00: Tiếp công dân tại xã Quảng Phước 

C

14h00: Họp Thường trực Huyện ủy.

14h00: Làm việc với thôn Hà Cảng, xã Quảng Phú về xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu.

13h30: Đi cơ sở.

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan.

Thứ sáu 15/3/2019

S

07h30: Dự họp tại Tỉnh ủy (Cả ngày). 

07h30: Dự họp tại Tỉnh ủy (Cả ngày). 

 07h30: Dự họp tại Tỉnh ủy. 

07h30: Dự họp tại Tỉnh ủy. 

07h30: Dự họp tại Tỉnh ủy. 

C

 

 

13h30: Đi kiểm tra các cơ sở tôn giáo. 

14h00: Dự giao ban tại HĐND thành phố Huế.

14h00: Dự giao ban tại HĐND thành phố Huế.

Thứ bảy

16/3/2019

S

 

 

07h00: Trực giải quyết công việc.

 

 

C

 

 

 

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày