Tuần thứ 09 (từ ngày 25/02/2019 đến ngày 02/3/2019)
Ngày cập nhật 25/02/2019

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC
 

Ngày

Nguyễn Đình Đức

Trương Duy Hải

Nguyễn Tuấn Anh

Lê Ngọc Đức

Quách Nhơn

Thứ hai 25/02/2019

 

08h00: Giao ban tuần.

08h00: Giao ban tuần.

08h00: Giao ban tuần.

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

08h00: Dự giao ban tuần.

C

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan.

13h30: Đi cơ sở. 

 

Làm việc tại cơ quan.

Tứ ba 26/02/2019

S

08h00: Làm việc với Liên đoàn Lao động tỉnh. 

08h00: Làm việc với kiểm toán nhà nước khu vực II (Trực tuyến).

08h00: Dự kỷ niệm Ngày truyền thống Bộ đội biên phòng tại tỉnh.

08h00: Làm việc với Liên đoàn Lao động tỉnh. 

07h30: Đi cơ sở (Cả ngày).

C

Làm việc tại cơ quan.

13h00: Đi cơ sở.

Làm việc tại cơ quan.

13h30: Đi cơ sở.

 

Thứ tư 27/02/2019

S

08h00: Dự tiếp công dân của Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh và UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tại xã Quảng Thái.

10h00: Tham dự Lễ công bố Quy hoạch thủy lợi lưu vực sông Hương - Ô Lâu.

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

08h00: Dự tiếp công dân của Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh và UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tại xã Quảng Thái.

C

14h00: Họp Thường trực Huyện ủy.

13h30: Họp bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

14h00: Làm việc với các đơn vị tư vấn xuất khẩu lao động.

 

13h30: Đi cơ sở.

Thứ năm

28/02/2019

S

08h00: Họp Chi bộ.

08h00: Họp Chi bộ.

08h00: Họp Chi bộ.

08h00: Họp Chi bộ.

08h00: Họp Chi bộ.

C

14h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

14h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

Làm việc tại cơ quan.

14h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

Làm việc tại cơ quan.

Thứ sáu 01/3/2019

S

08h00: Họp UBND huyện.

08h00: Họp UBND huyện.

08h00: Họp UBND huyện.

07h30: Đi cơ sở (Cả ngày).

08h00: Họp UBND huyện.

C

13h30: Dự kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống BĐBP (3/3/1959-3/3/2019) và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989-3/3/2019).

13h30: Sơ kết mô hình vườn mẫu.

Làm việc tại cơ quan.

 

13h30: Dự kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống BĐBP (3/3/1959-3/3/2019) và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989-3/3/2019).

Thứ bảy

02/3/2019

S

08h00: Làm việc với gia đình Tố Hữu

 

 

 

 

C

16h00: Dự kỷ niệm Ngày truyền thống Bộ đội biên phòng tại Hải Đội 2

 

 

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày