Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Khen thưởng đối với 02 tập thể và 03 cá nhân đã có nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ tuyển quân năm 2019
Ngày cập nhật 25/02/2019

Ngày 19 tháng 02 năm 2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền đã ban hành Quyết định số 342/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cho 02 tập thể và 03 cá nhân đã có nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ tuyển quân năm 2019

I. TẬP THỂ

01.

Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự xã Quảng Thành.

02.

Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự xã Quảng Lợi.

II. CÁ NHÂN

01.

Ông Đào Trọng Thành, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự xã Quảng Thành.

02.

Ông Hồ Lành, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự xã Quảng Lợi.

03.

Ông Nguyễn Phương Tuấn, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Quảng Điền.

                                   (Tổng cộng danh sách này gồm 02 tập thể và 03 cá nhân)

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 13.146.597
Truy câp hiện tại 3.187