Tuần thứ 08 (từ ngày 18/02/2019 đến ngày 23/02/2019)
Ngày cập nhật 18/02/2019

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Ngày

Nguyễn Đình Đức

Trương Duy Hải

Nguyễn Tuấn Anh

Lê Ngọc Đức

Quách Nhơn

Thứ hai 18/02/2019

 

09h00: Kiểm tra mô hình nuôi cá Chình (thị trấn Sịa). 

09h00: Kiểm tra mô hình nuôi cá Chình (thị trấn Sịa). 

07h30: Đi cơ sở.

08h00: Đi cơ sở (Cả ngày).

Làm việc tại cơ quan.

C

13h30: Họp Ban chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới huyện.

13h30: Họp Ban chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới huyện.

13h30: Họp Ban chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới huyện.

 

13h30: Họp Ban chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới huyện.

Tứ ba 19/02/2019

S

07h30: Chỉ đạo công tác tuyển quân năm 2019.

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày). 

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày). 

07h30: Đi cơ sở.

Làm việc tại cơ quan.

C

13h30: Tham dự lễ dâng hương, dâng hoa, báo công và tặng quà cho thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2019.

 

13h30: Dự lễ dâng hương, dâng hoa, báo công và tặng quà cho thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2019.

18h30: Dự Đêm thơ Nguyên tiêu. 

13h30: Dự lễ dâng hương, dâng hoa, báo công và tặng quà cho thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2019.

13h30: Dự lễ dâng hương, dâng hoa, báo công và tặng quà cho thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2019.

Thứ tư 20/02/2019

S

07h00: Tham dự lễ giao nhận quân năm 2019.

08h00: Tham dự Hội nghị tổng kết công tác tuyển quân năm 2019. 

07h00: Tham dự lễ giao nhận quân năm 2019.

 

08h00: Dự triển khai công tác xuất khẩu lao động năm 2019. 

07h00: Tham dự lễ giao nhận quân năm 2019.

 

07h00: Tham dự lễ giao nhận quân năm 2019.

 

C

14h00: Họp Ban chỉ đạo quy hoạch tỉnh. 

13h30: Nghe đơn vị kiểm định báo cáo kết quả kiểm định chất lượng công trình: nhà văn hóa huyện.

13h30: Họp Hội đồng giáo dục huyện. 

Làm việc tại cơ quan.

13h30: Nghe đơn vị kiểm định báo cáo kết quả kiểm định chất lượng công trình: nhà văn hóa huyện.

Thứ năm

21/02/2019

S

08h00: Triển khai nhiệm vụ xây dựng cơ bản năm 2019. 

08h00: Triển khai nhiệm vụ xây dựng cơ bản năm 2019. 

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày). 

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày). 

C

 

 

13h00: Đi cơ sở. 

 

 

Thứ sáu 22/02/2019

S

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày). 

08h00: Họp về bảo vệ nguồn lợi thủy sản. 

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày). 

Làm việc tại cơ quan

C

 

Làm việc tại cơ quan.

13h30: Họp bàn xây dựng trường chuẩn quốc gia năm 2019. 

 

13h30: Đi cơ sở.

Thứ bảy

23/02/2019

S

 

 

07h30: Trực giải quyết công việc.

 

 

C

 

 

 

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày