Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn huyện năm 2019
Ngày cập nhật 15/02/2019
(hình minh họa)

Trong thời gian qua, công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) trên địa bàn huyện đã được các cơ quan, ban ngành, các tổ chức đoàn thể và UBND các xã, thị trấn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ và nhân dân; hiệu lực quản lý nhà nước về PCCC&CNCH được tăng cường; phong trào toàn dân tham gia hoạt động PCCC&CNCH phát triển mạnh, có chiều sâu, nề nếp; sự cố cháy, nổ từng bước được kiềm chế, góp phần quan trọng giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn huyện.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình cháy, nổ trên địa bàn huyện vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường; các nguy cơ cháy, nổ hiện nay vẫn đang tiềm ẩn và ngày càng tăng cao; lãnh đạo một số cơ quan, ban ngành và người dân chưa nhận thức hết tầm quan trọng của công tác phòng cháy, chữa cháy, chưa phát huy được vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, do đó chưa đáp ứng được yêu cầu của công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới.

Để nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về PCCC&CNCH trên địa bàn huyện; đồng thời tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03/CT-UBND ngày 09/01/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc nâng cao hiệu quả công tác PCCC&CNCH trên địa bàn tỉnh, UBND huyện đã ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 31/01/2019 về việc nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn huyện năm 2019.

Trong đó, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; chủ các doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh tổ chức triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; tập trung chỉ đạo, tiếp tục tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật về PCCC&CNCH, các Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ và các văn bản, Chỉ thị của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, UBND huyện về công tác PCCC&CNCH trong thời gian vừa qua và các giai đoạn tiếp theo.

Định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, thiếu sót trong công tác chỉ đạo, điều hành liên quan đến công tác PCCC&CNCH; đưa công tác PCCC&CNCH thành một trong những nội dung trọng tâm trong chương trình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương hàng năm; xem đây là một tiêu chí để đánh giá năng lực cán bộ cũng như đơn vị trong bình xét các danh hiệu thi đua cuối năm.

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07) - Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền, tập huấn công tác PCCC&CNCH cho lãnh đạo, cán bộ phụ trách công tác PCCC ở các trường thuộc phạm vi quản lý; đồng thời chỉ đạo các trường có kế hoạch phối hợp PC07 tổ chức tuyên truyền, tập huấn công tác cho cán bộ, giáo viên và học sinh vào thời gian đầu hoặc kết thúc năm học. Trong đó, chú ý đến hiệu quả công tác nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các cá nhân trong PCCC&CNCH; đào tạo các kỹ năng xử lý sự cố cháy, nổ khi mới phát sinh, kỹ năng thoát nạn trong đám cháy và các tai nạn, sự cố khác.

Đối với các dự án, công trình cải tạo hoặc xây dựng mới thuộc ngành giáo dục, đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu chủ đầu tư phải phối hợp với các cơ quan chức năng để thiết kế, thẩm duyệt và nghiệm thu hệ thống PCCC trước khi đưa vào sử dụng; tiến hành rà soát, thống kê các trường chưa đảm bảo an toàn về PCCC để tham mưu UBND huyện có phương án chỉ đạo khắc phục kịp thời.

3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07), Công an huyện tham mưu UBND huyện thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành để tiến hành kiểm tra công tác PCCC đối với các công trình trọng điểm về an ninh chính trị, các chợ, trung tâm thương mại, các địa bàn khu dân cư tập trung đông người và các cơ sở sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cháy, nổ cao; quá trình kiểm tra, cần xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định pháp luật về phòng cháy, chữa cháy.

Tham mưu UBND huyện các giải pháp để tăng cường công tác PCCC trên địa bàn, trong đó chú trọng vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức; chủ trì, phối hợp với PC07 để tổ chức tuyên truyền, tập huấn nghiệp vụ PCCC cho lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn; tổ chức thực tập ít nhất phương án chữa cháy có sự phối hợp của nhiều lực lượng đối với các cơ sở trọng điểm, địa bàn khu dân cư có nguy cơ cháy, nổ cao.

Phối hợp với PC07 và các cơ quan chức năng để thiết kế, thẩm duyệt và nghiệm thu hệ thống PCCC đối với các dự án, công trình xây dựng cơ bản theo quy định của nhà nước trên địa bàn; tổ chức rà soát, thống kê các bến lấy nước, các trụ nước để quy hoạch mạng lưới cấp nước, giao thông phục vụ chữa cháy, giúp UBND huyện tham mưu UBND tỉnh có các giải pháp tổ chức thực hiện trong thời gian tới.

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ động tham mưu UBND huyện trong phân bổ ngân sách hàng năm, quan tâm tham mưu nguồn lực đầu tư cho công tác phòng cháy, chữa cháy, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của huyện trong tình hình hiện nay và những năm tiếp theo.

5. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện chủ trì, phối hợp Công an huyện, PC07 xây dựng các tin, bài liên quan đến công tác PCCC đăng tải trên trang thông tin điện tử của UBND huyện, định kỳ phát các phóng sự về PCCC trên Đài Truyền thanh huyện. Qua đó nâng cao được hiệu quả của các đợt tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tới các cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn; đẩy mạnh phong trào xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào “Toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy” tiến tới xã hội hóa công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

6. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hạt kiểm lâm phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các xã, thị trấn và các chủ rừng triển khai thực hiện nghiêm túc phương án bảo vệ rừng. Tăng cường lực lượng bảo vệ, tuần tra, kiểm soát, kiên quyết không cho những đối tượng không phận sự vào rừng, nhất là vào thời gian và khu vực trọng điểm có nguy cơ cháy cao. Tổ chức lực lượng, phương tiện phòng cháy, chữa cháy rừng đảm bảo; ngăn chặn và xử lý kịp thời các tình huống cháy rừng xảy ra; chủ động phương án sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện chữa cháy rừng.

7. Các cơ quan, ban ngành, tổ chức, doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh phải chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về PCCC, các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỷ thuật có liên quan trong việc thiết kế, trang bị, bảo quản, bảo dưỡng, sử dụng thiết bị phòng cháy, chữa cháy; thường xuyên chủ động tự kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy, kịp thời khắc phục những sơ hở, thiếu sót, chú ý rà soát nguồn nước và lượng nước dự trữ phục vụ chữa cháy. Quan tâm xây dựng phương án chữa cháy và tổ chức thực tập phương án chữa cháy theo đúng quy định. Tập trung kiện toàn lực lượng phòng cháy, chữa cháy và chi cấp kinh phí mua sắm các trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy thuộc đơn vị quản lý.

8. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chỉ đạo kiện toàn Ban chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; củng cố lại chất lượng hoạt động của các Đội dân phòng PCCC theo đúng quy định của Luật Phòng cháy và chữa cháy; trình HĐND cùng cấp quyết định mức hỗ trợ thường xuyên cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng PCCC theo quy định tại Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ; đồng thời, trang cấp phương tiện phòng cháy, chữa cháy cho các Đội dân phòng.

Tập trung chỉ đạo các bộ phận chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, đẩy mạnh công tác PCCC trên địa bàn quản lý qua hệ thống truyền thanh của xã, qua các buổi họp, sinh hoạt chi bộ, chuyên môn; phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức nắm tình hình, các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn để kịp thời kiểm tra, đảm bảo các điều kiện an toàn về PCCC. Kiên quyết xử lý dứt điểm đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định an toàn về PCCC; cần tăng cường kiểm tra, kiểm soát và chấm dứt ngay đối với việc kinh doanh trái phép các mặt hàng dễ phát sinh cháy, nổ như pháo, khí đốt hóa lỏng…, đặt biệt là trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.

Tiếp tục củng cố và xây dựng phương án chữa cháy đối với các địa bàn khu dân cư tập trung đông người; xây dựng phương án cứu nạn, cứu hộ theo Nghị định 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ; định kỳ phối hợp với các cơ quan chức năng để tổ chức thực tập các phương án chữa cháy và phương án cứu nạn, cứu hộ theo đúng quy định.

9. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện nghiêm túc theo yêu cầu chỉ thị và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện nếu để xảy ra cháy, nổ lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình quản lý.

Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện giúp UBND huyện hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện chỉ thị này; định kỳ 06 tháng, 01 năm tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện xây dựng báo cáo trình UBND huyện để báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 13.167.677
Truy câp hiện tại 5.846