Tuần thứ 07 (từ ngày 11/02/2019 đến ngày 16/02/2019)
Ngày cập nhật 11/02/2019

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Ngày

Nguyễn Đình Đức

Trương Duy Hải

Nguyễn Tuấn Anh

Lê Ngọc Đức

Quách Nhơn

Thứ hai 11/02/2019

 

08h00: Hội ý thường trực UBND huyện.

08h00: Hội ý thường trực UBND huyện.

08h00: Hội ý thường trực UBND huyện.

08h00: Dự Hội ý thường trực UBND huyện.

08h00: Dự Hội ý thường trực UBND huyện.

C

13h00: Tiếp công dân tại trụ sở.

13h00: Kiểm tra tình hình chăn nuôi.

Làm việc tại cơ quan.

13h30: Làm việc với xã Quảng Thái. 

Làm việc tại cơ quan.

Tứ ba 12/02/2019

S

Làm việc tại cơ quan.

08h00: Kiểm tra tình hình sản xuất (Cả ngày).

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày). 

07h30: Đi cơ sở (Cả ngày).

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày). 

C

13h00: Đi cơ sở.

 

 

 

 

Thứ tư 13/02/2019

S

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày). 

08h00: Dự lễ hội Đền Huyền Trân.

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày). 

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày). 

C

13h00: Đi cơ sở.

 

13h00: Đi cơ sở. 

 

 

Thứ năm

14/02/2019

S

08h00: Họp Thường trực Huyện ủy.

08h00: Họp Bàn quản lý 03 chiếc phà trên phá Tam Giang. 

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày). 

07h30: Đi cơ sở (Cả ngày). 

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày). 

C

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan.

 

 

 

Thứ sáu 15/02/2019

S

08h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy. 

08h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy. 

08h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy. 

08h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy. 

07h30: Đi cơ sở (Cả ngày). 

C

 

 

 

 

 

Thứ bảy

16/02/2019

S

 

07h30: Trực giải quyết công việc.

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày