Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Khen thưởng đối với 02 cá nhân đã có nhiều thành tích trong quá trình thực thi nhiệm vụ Hội thẩm nhân dân năm 2018
Ngày cập nhật 29/01/2019

Ngày 25 tháng 01 năm 2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền đã ban hành Quyết định số 264/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cho 02 cá nhân đã có nhiều thành tích trong quá trình thực thi nhiệm vụ Hội thẩm nhân dân năm 2018

01.

Ông Đặng Công Kiên, Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện Quảng Điền.

02.

Ông Lê Vĩnh Quý, Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện Quảng Điền.

                                                (Tổng cộng danh sách này gồm 02 cá nhân)

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 13.167.755
Truy câp hiện tại 5.873