Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Khen thưởng đối với 02 tập thể và 03 cá nhân đã có nhiều thành tích trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018
Ngày cập nhật 29/01/2019

Ngày 22 tháng 01 năm 2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền đã ban hành Quyết định số 228/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cho 02 tập thể và 03 cá nhân đã có nhiều thành tích trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018

I. TẬP THỂ

01.

Ủy ban nhân dân xã Quảng Phước.                           

02.

Ủy ban nhân dân xã Quảng Thành.

II. CÁ NHÂN

01.

Bà Hồ Thị Kim Chi, Công chức Tư pháp - hộ tịch xã Quảng Thành.

02.

Ông Lê Đức Hải, Công chức Tư pháp - hộ tịch xã Quảng Phước.

03.

Ông Hoàng Chương, Công chức Tư pháp - hộ tịch xã Quảng Thái.

                                          (Tổng cộng danh sách này gồm 02 tập thể và 03 cá nhân)

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 13.147.550
Truy câp hiện tại 3.611