Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Khen thưởng đối với 02 tập thể và 03 cá nhân đã có nhiều thành tích trong việc tổ chức và triển khai thực hiện công tác nuôi trồng và bảo vệ nguồn lợi thủy sản năm 2018
Ngày cập nhật 29/01/2019

Ngày 21 tháng 01 năm 2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền đã ban hành Quyết định số 206/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cho 02 tập thể và 03 cá nhân đã có nhiều thành tích trong việc tổ chức và triển khai thực hiện công tác nuôi trồng và bảo vệ nguồn lợi thủy sản năm 2018

I. TẬP THỂ

01.

Ủy ban nhân dân xã Quảng Phú.                              

02.

Chi hội nghề cá Ngư Mỹ Thạnh, xã Quảng Lợi.

II. CÁ NHÂN

01.

Ông Nguyễn Hồng Tiến, thôn Hà Cảng, xã Quảng Phú.

02.

Ông Nguyễn Hóa, thôn Quán Hòa, xã Quảng Thành.

03.

Ông Phạm Văn Trung, thôn 14, xã Quảng Công.

                                        (Tổng cộng danh sách này gồm 02 tập thể và 03 cá nhân)

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 13.167.565
Truy câp hiện tại 5.794