Tuần thứ 04 (từ ngày 21/01/2019 đến ngày 26/01/2019)
Ngày cập nhật 21/01/2019

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Ngày

Nguyễn Đình Đức

Trương Duy Hải

Nguyễn Tuấn Anh

Lê Ngọc Đức

Quách Nhơn

 

Thứ hai 21/01/2019

 

08h00: Dự Hội nghị tổng kết công tác Nội vụ năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Làm việc tại cơ quan.

08h00: Tiếp công dân tại trụ sở.

07h30: Đi cơ sở (Cả ngày).

07h30: Tiếp công dân tại trụ sở.

C

Làm việc tại cơ quan.

13h30: Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành Công thương năm tại tỉnh.

14h00: Dự Tổng kết Ban chỉ đạo 138 Chính phủ và Ban chỉ đạo 389 quốc gia.

 

14h00: Dự Hội nghị giao ban HĐND tỉnh, huyện.

Tứ ba 22/01/2019

S

Làm việc tại cơ quan.

08h00: Kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp.

08h00: Dự tổng kết công tác Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh.

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày). 

07h30: Đi cơ sở.

C

14h00: Họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự (lần 2).

Làm việc tại cơ quan.

13h30: Dự tổng kết công tác Lao động - Thương binh và Xã hội huyện.

 

13h30: Dự Tổng kết công tác Lao động, Thương binh và Xã hội năm 2018.

Thứ tư 23/01/2019

S

07h30: Dự Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính, công tác Nội vụ năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Làm việc tại cơ quan.

07h30: Dự Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính, công tác Nội vụ năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

07h30: Dự Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính, công tác Nội vụ năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày). 

C

Làm việc tại cơ quan.

13h30: Tổng kết ngành Tài nguyên và Môi trường.

14h00: Dự ký kết giao ước thi đua năm 2019.

13h30: Đi cơ sở.

 

Thứ năm

24/01/2019

S

08h00: Dự tổng kết công tác xây dựng Đảng.

08h00: Tiếp Dự án Trường Sơn Xanh.

09h00: Dự tổng kết công tác xây dựng Đảng.

08h00: Dự Đại hội Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Thừa Thiên Huế.

08h00: Dự tổng kết công tác xây dựng Đảng.

07h30: Đi cơ sở.

C

14h00: Tổng kết công tác quốc phòng - an ninh năm 2018.

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan.

13h30: Đi cơ sở.

14h00: Tổng kết công tác quốc phòng - an ninh năm 2018.

Thứ sáu 25/01/2019

S

Làm việc tại cơ quan.

08h00: Tổng kết nuôi trồng thủy sản.

08h00: Dự tổng kết ngành Tư pháp.  

08h00: Hội nghị triển khai Kế hoạch Kinh tế- xã hội năm 2019 của xã Quảng Thái.

08h00: Dự tổng kết ngành Tư pháp.

C

14h00: Dự gặp mặt quân nhân xuất ngũ.

Sau đó dự hội nghị cán bộ, công chức Văn phòng HĐND và UBND huyện năm 2019.

14h00: Họp lấy ý kiến Kế hoạch phòng chống thiên tai cấp huyện.

Sau đó dự hội nghị cán bộ, công chức Văn phòng HĐND và UBND huyện năm 2019.

14h00: Dự hội nghị cán bộ, công chức Văn phòng HĐND và UBND huyện năm 2019.

14h00: Dự hội nghị cán bộ, công chức Văn phòng HĐND và UBND huyện năm 2019.

14h00: Dự hội nghị cán bộ, công chức Văn phòng HĐND và UBND huyện năm 2019.

Thứ bảy

26/01/2019

S

07h30: Trực giải quyết công việc.

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày