Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Khen thưởng đối với 02 tập thể và 03 cá nhân đã có nhiều thành tích trong việc tổ chức và thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018
Ngày cập nhật 21/01/2019

Ngày 14 tháng 01 năm 2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền đã ban hành Quyết định số 144/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cho 03 tập thể và 05 cá nhân đã có nhiều thành tích trong việc tổ chức và thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018 

  1. TẬP THỂ

01.

Phòng Nội vụ.                                                           

02.

Trung tâm Hành chính công huyện.

03.

Ủy ban nhân dân xã Quảng Thọ.

II. CÁ NHÂN

01.

Ông Nguyễn Văn Anh, Chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin.

02.

Ông Nguyễn Minh Anh, Chuyên viên Phòng Nội vụ.

03.

Ông Nguyễn Duẫn, Chuyên viên Văn phòng Hội đồng nhân dân và
Ủy ban nhân dân huyện.

04.

Ông Hà Hiền, Công chức Tư pháp - hộ tịch xã Quảng Thọ.

05.

Bà Trần Thị Linh, Công chức Tư pháp - hộ tịch xã Quảng An.

                                         (Tổng cộng danh sách này gồm 03 tập thể và 05 cá nhân)

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 16.381.533
Truy câp hiện tại 512