Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Khen thưởng đối với 02 tập thể và 03 cá nhân đã có nhiều thành tích trong triển khai Đề án xây dựng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã
Ngày cập nhật 21/01/2019

Ngày 14 tháng 01 năm 2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền đã ban hành Quyết định số 143/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cho 02 tập thể và 03 cá nhân đã có nhiều thành tích trong triển khai Đề án xây dựng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã

I. TẬP THỂ

01.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại xã Quảng Công.   

02.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại xã Quảng Thành.

II. CÁ NHÂN

01.

Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Chuyên viên Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện.

02.

Bà Hồ Thị Minh Chương, Công chức Tư pháp - hộ tịch thị trấn Sịa.

03.

Bà Hồ Thị Kim Chi, Công chức Tư pháp - hộ tịch xã Quảng Thành.

                                      (Tổng cộng danh sách này gồm 02 tập thể và 03 cá nhân)

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 13.782.815
Truy câp hiện tại 2.592