Tuần thứ 03 (từ ngày 14/01/2019 đến ngày 19/01/2019)
Ngày cập nhật 14/01/2019

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Ngày

Nguyễn Đình Đức

Trương Duy Hải

Nguyễn Tuấn Anh

Lê Ngọc Đức

Quách Nhơn

Thứ hai 14/01/2019

 

Làm việc tại cơ quan.

07h30: Dự Hội nghị tổng kết ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2018 tại Sở Nông nghiệp và PTNT.

08h00: Dự tổng kết Sở Thông tin và Truyền thông.

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày). 

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày). 

C

14h00: Nghe DNTN Hoài Ân báo cáo giai đoạn 2 nhà hàng Cồn Tộc.

14h00: Nghe DNTN Hoài Ân báo cáo giai đoạn 2 nhà hàng Cồn Tộc.

14h30: Dự tổng kết tại Sở Tư pháp. 

 

 

Tứ ba 15/01/2019

S

07h30: Dự hội nghị tổng kết ngành Nội vụ tỉnh.

08h00: Họp bàn phương án giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án: kè La Vân Thượng (xã Quảng Thọ), kè Hạ Lang (xã Quảng Phú).

09h00: Dự họp triển khai đề án "Ngày chủ nhật xanh" tại UBND tỉnh. 

07h30: Đi cơ sở (Cả ngày).

08h00: Dự Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2018. 

C

14h00: Họp Thường trực Huyện ủy.

13h00: Dự hội nghị tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2018 tại UBND tỉnh.

Làm việc tại cơ quan.

 

13h30: Đi cơ sở.

Thứ tư 16/01/2019

S

08h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy (Cả ngày).

08h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy (Cả ngày).

07h30: Dự tổng kết công tác Văn hoá và Thông tin năm 2018. 

08h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy (Cả ngày).

07h30: Làm việc tại cơ quan (Cả ngày)

C

 

 

13h30: Dự tổng kết công tác xuất khẩu lao động năm 2018. 

 

 

Thứ năm

17/01/2019

S

08h00: Dự Hội nghị trực tuyến báo cáo viên toàn quốc.

08h00: Dự Hội nghị trực tuyến báo cáo viên toàn quốc.

08h00: Dự tiếp dân tại xã Quảng An. 

08h00: Dự Hội nghị trực tuyến báo cáo viên toàn quốc. 

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày)

C

14h30: Họp bàn dự án sản xuất rau hữu cơ - dự án Luxembourg.

14h00: Họp bàn sản xuất rau hữu cơ - dự án Luxembourg.

13h00: Đi cơ sở.

Làm việc tại cơ quan.

 

Thứ sáu 18/01/2019

S

08h00: Dự triển khai nhiệm vụ năm 2019 Công an huyện.

08h00: Họp Chi bộ.

08h00: Họp Chi bộ.

08h00: Họp Chi bộ. 

08h00: Họp Chi bộ. 

C

13h30: Sơ kết Quy chế phối hợp giữa HĐND-UBND-UBMTTQVN huyện. 

13h30: Sơ kết Quy chế phối hợp giữa HĐND-UBND-UBMTTQVN huyện. 

14h00: Dự tổng kết công tác Y tế năm 2018.

13h30: Dự Sơ kết thực hiện Quy chế phợp giữa Thường trực HĐND-UBND-UBMTTQ Việt Nam huyện.

13h30: Dự Sơ kết thực hiện Quy chế phợp giữa Thường trực HĐND-UBND-UBMTTQ Việt Nam huyện.

Thứ bảy

19/01/2019

S

 

07h30: Trực giải quyết công việc.

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày