Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Khen thưởng đối với 02 tập thể và 03 cá nhân đã có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng năm 2018
Ngày cập nhật 14/01/2019

Ngày 11 tháng 01 năm 2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền đã ban hành Quyết định số 138/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cho 02 tập thể và 03 cá nhân đã có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng năm 2018

I. TẬP THỂ

01.

Ban Chính trị, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quảng Điền.      

02.

Ban Chỉ huy Quân sự Khối Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền.

II. CÁ NHÂN

01.

Đại úy: Phan Chí Thanh, Trợ lý Chính trị, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quảng Điền.

02.

Đại úy: Đoàn Minh Long, Tiểu đoàn trưởng Dự bị động viên, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quảng Điền.

03.

Ông Ngô Văn Dinh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự Khối Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền.

                                         (Tổng cộng danh sách này gồm 02 tập thể và 03 cá nhân)

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 16.452.916
Truy câp hiện tại 1.871