Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Khen thưởng đối với 02 tập thể và 04 cá nhân đã có thành tích trong công tác đảm bảo An toàn giao thông năm 2018
Ngày cập nhật 14/01/2019

Ngày 09 tháng 01 năm 2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền đã ban hành Quyết định số 60/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cho 02 tập thể và 04 cá nhân đã có thành tích trong công tác đảm bảo An toàn giao thông năm 2018

I. TẬP THỂ

01.

Công an huyện Quảng Điền.                                     

02.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng.

II. CÁ NHÂN

01.

Thượng úy: Phạm Hồng Văn, Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện Quảng Điền.

02.

Trung úy: Ngô Anh Thùy, Cán bộ Đội Xây dựng phong trào - Phụ trách xã, Công an huyện Quảng Điền.

03.

Ông Nguyễn Việt Bình, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện.

04.

Ông Hoàng Thanh Trung, Trưởng Công an thị trấn Sịa.

                                         (Tổng cộng danh sách này gồm 02 tập thể và 04 cá nhân)

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 13.782.680
Truy câp hiện tại 2.543