Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Khen thưởng đối với 02 tập thể và 03 cá nhân đã có thành tích trong thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” trên địa bàn huyện Quảng Điền
Ngày cập nhật 14/01/2019

Ngày 08 tháng 01 năm 2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền đã ban hành Quyết định số 59/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cho 02 tập thể và 03 cá nhân đã có thành tích trong thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” trên địa bàn huyện Quảng Điền

I. TẬP THỂ

01.

Chi hội Khuyến học thôn Cương Giáng, xã Quảng Công.      

02.

Ban Khuyến học họ Văn, xã Quảng Thái.

II. CÁ NHÂN

01.

Ông Hoàng Văn Hải, thôn Hạ Lang, xã Quảng Phú

02.

Ông Hoàng Văn Tiên, Tổ dân phố An Gia, thị trấn Sịa.

03.

Ông Đặng Phước Lộc, thôn An Xuân Tây, xã Quảng An.

                                       (Tổng cộng danh sách này gồm 02 tập thể và 03 cá nhân)

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 17.222.969
Truy câp hiện tại 2.945