Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Khen thưởng đối với 04 tập thể và 04 cá nhân đã có nhiều thành tích trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác Hội năm 2018
Ngày cập nhật 14/01/2019

Ngày 07 tháng 01 năm 2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền đã ban hành Quyết định số 30/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cho 04 tập thể và 04 cá nhân đã có nhiều thành tích  trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác Hội năm 2018

I. TẬP THỂ

01.

Hội Người mù huyện Quảng Điền.                            

02.

Hội Tù yêu nước xã Quảng Lợi.

03.

Ban Đại diện Hội Người cao tuổi huyện Quảng Điền.

04.

Hội Khuyến học huyện Quảng Điền.

II. CÁ NHÂN

01.

Ông Đỗ Tiến Hùng, Chủ tịch Hội Người mù huyện Quảng Điền.

02.

Ông Hồ Minh Đoái, Chủ tịch Hội Tù yêu nước huyện Quảng Điền.

03.

Ông Lê Viết Tính, Chủ tịch Hội Người cao tuổi thị trấn Sịa.

04.

Ông Lê Minh Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Khuyến học huyện Quảng Điền, Chủ tịch Hội Khuyến học Trường Trung học phổ thông Nguyễn Chí Thanh.

                                       (Tổng cộng danh sách này gồm 04 tập thể và 04 cá nhân)

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 14.684.579
Truy câp hiện tại 2.168