Tuần thứ 02 (từ ngày 07/01/2019 đến ngày 11/01/2019)
Ngày cập nhật 07/01/2019

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC
 

Ngày

Nguyễn Đình Đức

Trương Duy Hải

Nguyễn Tuấn Anh

Lê Ngọc Đức

Quách Nhơn

Thứ hai 07/01/2019

 

08h00: Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện.

08h00: Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện.

08h00: Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện.

 Làm việc tại cơ quan.

08h00: Dự công bố Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện. 

C

14h00: Đi cơ sở. 

14h00: Kiểm tra tình hình sản xuất. 

Làm việc tại cơ quan.

13h00: Đi cơ sở. 

Làm việc tại cơ quan.

Tứ ba 07/01/2019

S

08h00: Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. 

08h00: Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. 

08h00: Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. 

08h00: Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. 

08h00: Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. 

C

13h30: Họp Ủy ban nhân dân huyện.

13h30: Họp Ủy ban nhân dân huyện.

13h30: Họp Ủy ban nhân dân huyện.

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan.

Thứ tư 07/01/2019

S

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

08h00: Làm việc với xã Quảng Công về dự án Opera Resort tại xã Quảng Công, huyện Quảng Điền. 

08h00: Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. 

08h00: Làm việc với Chi bộ Đài truyền thanh huyện. 

08h00: Đi cơ sở (Cả ngày).

C

 

14h00: Kiểm tra cống bị sập trên tuyến đường trang trại.

 Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan.

 

Thứ năm

07/01/2019

S

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

08h00: Tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2018.

08h00: Họp bàn kế hoạch tổ chức tết trồng cây 2019.

Làm việc tại cơ quan.

07h30: Làm việc tại cơ quan (Cả ngày)

C

 

Làm việc tại cơ quan .

14h00: Dự Hội nghị tổng kết Ban chỉ đạo Đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2018.

13h00: Họp Hội đồng thi đua khen thưởng Khối Đảng.

 

Thứ sáu 07/01/2019

S

08h00: Tổng kết thu ngân sách 2018. 

08h00: Tổng kết thu ngân sách 2018. 

08h00: Dự Hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg của TTCP.

08h00: Đi cơ sở (Cả ngày).

08h00: Tổng kết thu ngân sách 2018. 

C

14h00: Dự ra mắt Trung tâm dịch vụ nông nghiệp.

14h00: Dự ra mắt Trung tâm dịch vụ nông nghiệp.

14h00: Họp Ban đại diện NHCSXH xã hội huyện quý IV.

 

14h00: Dự ra mắt Trung tâm dịch vụ nông nghiệp.

Thứ bảy

07/01/2019

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày