Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Khen thưởng đối với 02 tập thể và 03 cá nhân đã có thành tích trong công tác thu ngân sách năm 2018
Ngày cập nhật 02/01/2019

Ngày 26 tháng 12 năm 2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền đã ban hành Quyết định số 3425/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cho 02 tập thể và 03 cá nhân đã có thành tích trong công tác thu ngân sách năm 2018 

I. TẬP THỂ

01.

Chi cục Thuế huyện Quảng Điền.                              

02.

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện.

II. CÁ NHÂN

01.

Ông Đào Bích, Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Quảng Điền.

02.

Ông Phạm Văn Lợi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quảng Phú.

03.

Ông Phan Đăng Bảo, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quảng Lợi.


                                     (Tổng cộng danh sách này gồm 02 tập thể và 03 cá nhân)

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 16.386.297
Truy câp hiện tại 3.074